Fordon och förutsättningar i Ljustorp 1920-1940.

Studiematerial och sammanställningar

Regelbunden automobiltrafik och maskinell vägtrafik i de nordliga länen, 1921, betankande. pdf
Allmän kungörelse beträffande automobilsomnibussar i yrkesmässig trafik 1923
Länskungörelse om automobiltrafik på öppna vägar.
Förbud mot hårda hjul och höga hjultryck.
Kungörelse om trafikmärken från Västerbotten.
Läs även om ett första förslag här
Automobiltaxa 1922.
Automobiltaxa 1924.
Exempel på bilregisteruppgifter.
Alla fordon i Ljustorp 1920 till 1939
Busslinjer medio 1920 talet
Några viktiga tillstånd för busslinjer till Ljustorp.
Landsfiskalen vill inte åka buss i tjänsten.
Vägstyrelseprotokoll, vägförteckning, sammanställning viktiga beslut 1919 till 1937
Motorfordonens introduktion i Ljustorp 1920-1939, bildspel.
Motorfordonens introduktion i Ljustorp 1920-1939, statistik och summering, bildspel.
Ljustorp före motorfordonens tid.
Bensinstationer i Ljustorp
Järnvägens anknytning till Ljustorp

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2016 Olof Ulander

Uppdaterad 20170107