Första sidan    
  Aktiviteter i Ljustorp  
     

Ljustorps Hembygdsförening

Månadens bild

Månadens föremål


Aktiviteter i Ljustorp november 2003
Datum Aktivitet
1 Alla Helgons dag. Minnesgudstjänst där kören medverkar kl 1100. Kaffe serveras i sockenstugan mellan kl 11 och kl 17. Kyrkan arrangerar.
2 -
3 -
4 -
5 Mitt-på-dagenträff i församlingshemmet kl 12.
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 Höstbazar på kapellet i Bredsjön kl 11-14. Bredsjön-Slättmons byalag arrangerar.
16 -
17 -
18 -
19 Cafékväll i kyrkan kl 1900. Hela kyrkan sjunger tillsammans med kören och Lövbergarna.
20 -
21 -
22 -
23 Höstauktion på Bygdegården kl 1800 , Ljustorps Centerkvinnor
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 Gudstjänst kl 1100 med Adventskaffe efteråt ordnat av Ljustorps Centerkvinnor
Julmarknad
på Bygdegården, Röda Korset arrangerar
   
Nya eller ändrade uppgifter kan lämnas på mejl till " olof@ulander.com" eller på
fax nr 060 664555.

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2001 Olof Ulander

Uppdaterad 20030930