Första sidan    
  Aktiviteter i Ljustorp  
     

Ljustorps Hembygdsförening

Skogens kulturarv

Skogsstyrelsen i form av arkeolog/informatör Ulrika Stenbäck Lönnquist och projektledare Caroline Wågberg hade bjudit in till ett möte på Bygdegården den 3 februari om "skogens kulturarv - en resurs för landsbygdsutveckling". Det var ett 30-tal personer som hörsammat kallelsen.
I kallelsen kan man läsa: " Under 2006 kommer Skogsvårdsstyrelsen att driva ett EU projekt i Ljustorp. Projektet syftar till att öka kännedomen om forn- och kulturlämningar i skogen och kunskaperna skall kuna användas för att stärka kulturmiljövårdsarbetet i bl a skogsbruket samt att lyfta fram kultrumiljöers värden som en resurs för landsbygdsutvecklingen."
Man uppger att man skall basera sig på Skog och Historias material som emellertid inte täcker hela Ljustorp och kanske inte heller det som kan vara av mest intresse för den nya målsättningen som också siktar in sig på turism ( läs landsbygdsutveckling ). Ett samarbete skall prövas med Ljustorps Hembygdsförening i vår vad gäller ett seminarium och fältvandring om den första finska invandringen. Ulrika berättade att man avser att ordna en rad seminarier och fältvandringar under året. Skog&Historia har funnit 356 lämningar i Ljustorp efter att ha inventerat en mindre del. Lämningarna finns redovisade i Skogsvårdstyrelsens databas som inte kan nås från internet. Kartor på de lämningar som hittats kommer att lämnas till Hembygdsföreningen. Markägarna har fått kartor och information om de fynd som är gjorda på deras områden.

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2006 Olof Ulander

Uppdaterad 20060209