Första sidan    
  Aktiviteter i Ljustorp  
     

Ljustorps Hembygdsförening

Utflykt i Mjällå niplandskap
Upprinnelsen till utflykten 20060603 var sökandet efter rester av en damm som finns antydd på kartor från 1700-talet. Vi fann inga dammrester men väl ett dramatiskt landskap med stora skönhetsvärden stadd i snabb omvandling. Det landskapet ville hembygdsföreningen visa för fler och därför ordnades exkursionen den 3 juni 2006.
Mikael Berglund, lektor i naturgeografi vid Mittuniversitetet, guidade oss och berättade om vilka mekanismer som driver förändringarna längs Mjällån. På bilden ovan pekar Mikael ned mot Mjällån vid en dramatisk brant, där plintarna från ett stort förrådshus försvunnit ned mot vattnet under de senaste åren.. På bilden står vi vid punkt 1 på kartan där också det försvunna huset är inritat.
På bilden ovan gör ån en stark sväng och gräver ur slänten där vi står. I slänten kan man se olika skikt, dels de ljusa sandskikten dels de mörka lerskikten. Sanden har förts ned i isälvarna vid istidens slut och lerlagren har bildats under tider när den aktuella nivån varit havsbotten.
Mikael tog upp lite material från rasslänten och visade att den bestod av ren sand som var alldeles torr. Material av den typen är stabilt om det inte utsätts för påverkan som den meanderande ån 30- 40 meter nedanför våra fötter. Vid sådan påverkan kan vattnet snabbt flytta stora mängder material.
Det var 16 intresserade personer som var med på utflykten.
Nyligen rasade träd och stora sår i landskapet visar att förändringen går i mycket hög takt. Här står vi vid punkt 3 på kartan.
När flera rasriktninger möts uppstår det vassa ryggar, där det är mycket vanskligt att gå, punkt 3 på kartan.
I botten på denna ravin rinner ett vattendrag, som är så litet vid denna tid på året att det inte syns bland all nedrasad bråte. Här är det andra krafter än meanderande stora vattendrag, som driver förändringen. Vid finare kornstorlek än sand kan jordarten hålla en viss mängd vatten, men ökar vattenmängden blir materialet mer eller mindre flytande och kan välla fram ur sluttningar och åstadkomma skred.
På bilden ovan diskuterar Mikael med Elisabeth Nilsson på rekogniseringen inför utflykten. Vad är orsaken till att det börjar skapas en ravin? Mellan Mikael och Elisabeth går ett hjulspår som slutar i en stor ravin, som växer ned mot ån. Är detta hjulspår och den åtföljande koncentrationen av vatten vår och höst upprinnelsen till ravinen? Materialet i marken vid denna plats var finkorningt nästan som blålera och hade flutit ner mot ån under även denna vår.
En dramatiskt vacker utsiktspunkt som återfinns på punkt 4 på kartan.
Sällskapet tog sig ned till ån efter den gamla kyrkstigen. Vid denna plats (punkt 5 på kartan) flyter ån stilla fram och var ett alldeles lämpligt ställe att äta smörgåsar och dricka te eller kaffe.
Arnold Thunström berättade om kartuppgifterna från 1760-talet. Det fanns flera namn som Dammbacken, vilka indikerade att det tidigare funnits en damm i området. Den hittills mest troliga förklaringen på en damm i området är att den gjordes för att förse Lögdö bruk med ett mer konstant vattenflöde. Av sorlet att döma så trivdes gruppen och kunde gå hem med nya insikter och skönhetsupplevelser. Lämplig parkering vid 6 på kartan.

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2006 Olof Ulander

Uppdaterad 20060603