Första sidan    
  Aktiviteter i Ljustorp  
     

Ljustorps Hembygdsförening

Utflykt till Glupen

Den 9 sept 2006 hölls en utflykt till Glupen som arrangerats av Skogsstyrelsen och Ljustorps Hem-bygdsförening. Totalt kom 50 personer, många med anknytning till de familjer som bott och verkat i den lilla skogsbyn.
Glupen ligger mitt emellan Indal och Ljustorp och är normalt ganska svårt att nå bekvämt efter som det inte finns några öppna vägar fram.
Byns historia börjar med att drängen Olof Olsson Indal fick ett dagsverkstorp avstyckat. Efter det följde stora investeringar i en enbladig exportsåg och det måste ha gett arbete åt många att skapa den stora dammen, regleranordningar, stigar/vägar och själva sågen med sågarbostaden. Sedan avstyckades ytterligare ett dagsverkstorp och därmed var en liten skogsby skapad.
Ser man på utvecklingen i stort kan den beskrivas enligt nedan baserad på knapphändiga uppgifter.

Öppom 5:5 ( Det första torpet )

Innehavare Innehavantal år Aktvitet huvudinriktning Bärkraft
Olof Olsson 8 Nyodling Torpet föder minst en familj
Jonas Åström 20 Jordbruket utvecklas Torpet föder minst en familj
Patrick Åström 23 Byggnader utvecklas Torpet föder minst en familj
Erik Zetterlund 18 Förvaltning av jordbruk Torpet föder minst en familj
Erik o Amanda Hallin 23 Förvaltning Torpet föder minst en familj
Harald Henriksson 4 Okänt Torpet föder minst en familj
Karl Vesterlund 18 Husen brinner Ingen jordbruksverksamhet
Bror Sjödin 22 Ingen jordbruksverksamhet / skogsbruk
Mats Sjödin   Skogsbruk  

Öppom 5:6 ( Det andra torpet )

Innehavare Innehav antal år Aktvitet huvudinriktning Bärkraft
Johan Lundgren o vuxen son med familj 12 Nyodling Torpet föder minst en familj
Jonas Höglin 18 Jordbruket utvecklas Torpet föder minst en familj
Anna Höglin 12 Jordbruk ? Torpet föder minst en familj
Maria Höglin 33

Lågintensivt småskaligt
jordbruk. Inget underhåll

Överlever med foderstöd

Den detaljerade ägarutvecklingen redovisas här. Här visas också gamla bilder på torpen och tidigare ägare.
På bilden nedan berättar Ulrika Stenbäck-Lundquist Skogsstyrelsen om vad man kan göra för att skydda lämningar mot förstörelse. Det handlar bl a om att träd inte bör få växa i lämningar eftersom vid en ev storm kan träden blåsa omkull och rotsystemet riva sönder hela lämningen.

På de två undre bilderna berättar Olof Ulander om torpens historia som omfattar bl a dråp och tjuvjakter förutom generationer av slitsamma torparinsatser. För den som vill läsa mer om historien kan Ljustorps Hembygdsförening tillhandahålla följande:
"Glupen skogsbyn som dog" Studiecirkel Indal, med bl a Kondor Hallin
Skriven berättelse av Lars Vesterlund
"Berggren o Maria -ett sällsamt par" Karl Anton Öberg
"De vattendrivna ramsågarna" Studiecirkel Ljustorp, Arnold Thunström

Fotografer uppifrån Torsten Sundberg, Torbjörn Elverheim och Torsten Sundberg som även tog de två nedersta bilderna.
Bilder från besöket på de olika torpen redovisas separat nedan.
Öppom 5:5 ( Det första torpet )
Öppom 5:6 ( Det andra torpet )
Hembygdsföreningens medlemmar gjorde en fin insats för att kunna bjuda på förfriskningar i skogen. Marianne Blom till vänster serverade kaffe och smörgåsar, Lars-Erik Nilsson gräddar kolbullar. Barbro Nilsson till höger lägger upp till Lena Dahlin och Tommy Klaar.
Arnold Thunström pekar ut platsen där sågen en gång stått och förklarar varför man kan vara säker på det. Ett viktigt tecken är att man delat på vattnet i olika fåror så att man kunde styra mängden vatten in till sågen. Sågen låg aldrig i huvudrännan. Se mer bilder på sågområdet.

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2006 Olof Ulander

Uppdaterad 20060912