Första sidan    
  Aktiviteter i Ljustorp  
    Aktiviteter februari

Ljustorps Hembygdsförening

Tidigare månadens bild.

Månadens bild februari

Bild nr 11009. Bilden är tagen på 1920-talet av en okänd fotograf. Platsen heter "Övre Ådalsstugan" i Ådalen i nordvästra delen av Ljustorp. Här är det handkraft och hästkraft som gäller. Männen står uppställda framför huggarkojan och visar sina verktyg och transporthjälpmedel. Hästen drar en timmerdoning och männen visar upp en skyffel för att gräva sig ned i snön runt varje träd som skulle fällas för att få tillräckligt kort stubbe, såg och yxa. En komplett produktionsenhet för att leverera timmer till närmaste flottningsbara vattendrag. Från vänster Love Johansson Björkom, Joel Johansson f.1877 Högland, Harry Holmberg Öppom, Verner Jonsson Högland, Einar Johansson f.1904 Prästsvedjan.
Bilden har ställts till förfogande av U-B Jansson.
Lägg märke till lådan bakom hästen och bakom hästens framben. Kanske var säsongen slut och man var på väg hem och det föranledde fotograferingen.


Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2001 Olof Ulander

Uppdaterad 20060206