Första sidan  
   

Mer liv i Ljustorpsån

Ljustorps Hembygdsförening
Den storskaliga flottningen och ombyggnaden av Ljustorpsån för flottning pågick i knappt 100 år. Det man gjorde då var att rensa ån från stora stenar och biflöden, förstärka kanter och ta bort extra krokar. Arbetet skedde ofta vintertid, då stora stenar förflyttades med med hjälp av spett och spel.
Flottningen gick allt bättre medan fiskarnas livsbetingelser och den biologiska mångfalden blev allt sämre.
Flottningen upphörde 1960 varvid de speciella flottningsanläggningarna nedmonterades, men återställande av fiskens naturliga livsmiljöer har gått långsammare. Ljustorpsåns Fiskevårdsområde i samarbete med Länsstyrelsen gjorde på 1990-talet biotopåterställningar mellan Lagfors och Nylandsforsen. Under åren 2005 och 2006 gjordes ytterligare arbeten i ett projekt med EU-stöd för att öka havsöringens reproduktionsområden. Nu har Timrå kommun och Länsstyrelsen startat ett ambitiöst arbete för att under åren 2010 till 2014 ta ytterligare viktiga steg för att förbättra den biologiska mångfalden i Ljustorpsån. Öhmans Fiskevårdsservice har hjälpt till att ta fram en plan för återställningsarbetet.
Arbetet är nu i full gång och på bilden ovan har en sträcka nedanför Edstabäckens utlopp omskapats för att fisken skall få fler platser att stå på, dvs det skall finnas stenar av olika storlekar spridda över åbädden, som också skall vara vattenfylld.
Det storskaliga förändringsarbetet görs med stora maskiner. Bengt-Erik Sjöström samtalar med Ljustorpsåns Fiskevårdsområdes ordförande Mats-Ingvar Perälä om arbetet.
Edstabäckens utlopp har skurit om många gånger. Vid översvämningarna 1919 fördes stora mängder grus hit, som sedan använts vid flera byggen i omgivningarna. Nu har ån fått tillbaka ett tidigare utlopp, som ger fisken goda möjligheter att ta sig upp. Vid besöket hoppade en 30-centimeters öring skrämd upp i bäcken.
Mats-Ingvar hade som inbiten flugfiskare med sig lämpliga hemgjorda flugor och fundarade över vad som skulle ha passat. Mats-Ingvar berättade att vattenkvaliteten nog var bra då han har sett en ökning av den för föroreningar känsliga fiskarten elritsa. Nackdelen med elritsan är dock att den är en näringskonkurrent till öringsynglen och äter även dess rom.

Vid Nylandsforsen pågår ett arbete med mindre justeringar. Jan Sjöholm pekar ut för Mats-Ingvar var man arbetat de sista dagarna.

Det är tre man som arbetar vid Nylandsforsen. Från vänster Tom Olofsson, William Öhlen Nylund och Jan Sjöholm. De ingår i ett projekt "Fiska med alla" som samordnas av kommunen. Tom och Jan är båda fiskeentusiaster som tillhör Storöringens fiskeklubb i Söråker. Jan berättade att kontakten med Ljustorpsån och arbetet med restaureringen har gett dem mycket nya kunskaper och alla var förtjusta i de skönhetsvärden som finns efter ån. Verktygen som de använder är specialgjorda för arbetet.
Som grund för arbetet ligger en djup kunskap om hur olika fiskarter beter sig. Bo Öhman i Öhmans Fiskevårdsservice styr arbetet och Jan pekar på stenar och berättar hur små revirhävdande fiskar kan hålla till på varsin sida om en sten utan problem, men försvann stenen och de såg varandra skulle genast revirstrider uppstå. Det gäller att skapa så många lämpliga platser för fiskar av olika storlek som möjligt.
Ljustorpsån är välkänd bland sportfiskare och med det ambitiösa arbete som görs kommer ån att ytterligare kraftigt förbättras de kommande åren.

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2010 Olof Ulander

Uppdaterad 20100722