Första sidan  

Ungdomsprojektet i mål

Ljustorps Hembygdsförening
Stolta projektdeltagare vid den färdigrenoverade Cresentmopeden. Fr vänster Staffan Ericsson, Johanna Lundberg, Maxim Doré, Emma Sjöström och Johan Sjöström

Hembygdsföreningen har under 2016 och 2017 arbetat med att synliggöra 1950- och 1960-talen. Det har varit i form av en studiecirkel, som dokumenterats på Hembygdsföreningens hemsida och den uppskattade 50-talsdagen och dans på Björkängen. Studiecirkelarbetet har även presenterats på en cafékväll på Edsta kapell. Staffan Eriksson, som Hembygdsföreningens ordförande, ville också göra ett ungdomsinriktat 50/60-talsprojekt. Det blev att försöka samla några ungdomar kring att renovera vad som var en ungdomsdröm från epoken och försöka väcka tankar om vad som gällde på 50/60-talet för den tidens ungdomar.

Med hjälp av en artikel i Ljustorpsbladet och personliga kontakter blev det till slut ett litet gäng bestående av Johanna Lundberg, Maxin Doré, Sofia Sjöström och Emma Sjöström som anmälde intresse. Nu gällde det att också få tag på ett lämpligt renoveringsprojekt. Genom slumpen fick Staffan tag på ett avstannat renoveringsprojekt i Sundsvall, en Cresent Raket av 1961-års modell. Den var tvåväxlad med kickstart. Ägaren hade plockat ned mopeden i sina beståndsdelar och börjat med att renovera motorn med ny cylinder, topplock, kolv och tändsystem. Allt annat fanns i kartonger och lådor. En kontroll visade att det var "matching numbers", dvs delarna var från 1961 och hörde ihop. Mopeden hade också en känd historia från Norr-Hassel.

Med hjälp av välvilliga sponsorer kunde mopeden köpas in, men det återstod ännu ett problem att lösa innan man kunde starta. Var skulle man hålla till med projektet? Efter ett försök till lokal, som rann ut i sanden erbjöd sig Johan Sjöström att ställa sin nybyggda verkstad till förfogande med verktygsutrustning, vilket tacksamt accepterades och projektet kunde starta.

Delarna behövde lackas om i rätt färgnyans och gamla färglager måste därför slipas ned. Arbetet gjordes för hand av ungdomarna, som då också kunde se vilka de ursprungliga färgerna var. När det arbetet var klart lämnades delarna för lackering hos en firma i Laggarberg. De nylackade delarna fick sedan ligga och härda i ungefär en månad innan monteringen kunde starta.
En specialist i Dalarna anlitades för att ekra om de nylackerade fälgarna. Med kompletta hjul startade monteringen. Johan och Staffan kunde bistå med råd och dåd i arbetet men ungdomarna lärde sig efterhand. Alla gummidelar som bussningar, fjädring och handtag byttes ut. Motorns kåpor hade blivit svartoxiderade och vanliga icke slipande putsmedel bet inte. Staffan fick tipset att prova med citronsyra, vilket var mycket effektivt. Några delar saknades som ex sadel men då var det så lyckligt att Håkan Dahlin hade renoverat sin Cresentmoped tidigare och då skaffat en reservdelsmaskin som han kunde skänka delar från.
Några delar med patina behölls, som exempelvis det blånade avgasröret, för att ge karaktär till mopeden.

När allt mekaniskt var monterat kunde mopeden provköras och visades också upp på festen på Björkängen där den beundrades. Det fattades fortfarande några saker, främst dekalerna på bland annat tanken. Hälften av dekalerna var slut hos leverantören och det krävdes visst detektivarbete innan det gick att få fram alla dekaler.

Den färdiga mopeden bjöds ut till försäljning och köptes av Ulrik Forsberg till marknadsmässigt pris som tillsammans med några generösa sponsorers bidrag gav ett överskott till Hembygdsföreningens verksamhet, berättar Staffan Eriksson. När han summerar projektet är han speciellt glad över den energi och glädje som ungdomarna visat under projektets gång.

Johan och Emma Sjöström tar fram mopeden på Björkängefesten för demonstration och beskådande.

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2017 Olof Ulander
Uppgjord 20171226

Ändrad 20180106