Första sidan  

100-årsdagen sedan vårfloden 1919

Ljustorps Hembygdsförening
Den 3 maj 1919 bröt en förödande vårflod fram över Ljustorp och förstörde samtliga 7 broar och mycket annat. Några exempel.
Området efter Edsta bäcken är mer som ett helt litet industriområde med vattenkraften som gemensam nämnare. Här fanns såg, hyvleri, spånhyvel, potatiskvarn, tullkvarn, garveri, smedja, repslageri, skrädderi, glansstrykeri. Före och efter vårfloden.
Ovan herrgården i Lagfors med dammluckorna till vänster och köksbyggnaden till höger. Dessa känns igen nedan medan herrgården är borta. Köksbyggnaden krossades strax efter det att bilden togs.
Läs om hela förloppet och hur Ljustorp drabbades.

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2019 Olof Ulander
Uppgjord 20190503

Ändrad 20190503