Första sidan  

Ljusmanifestation för Ljustorps skola 20191021

Ljustorps Hembygdsförening

En av kommunen beställd utredning, för att finna områden där fastighetskostnader kunde minskas, pekade på möjligheten att lägga ned Ljustorps skola flytta barnen till Bergeforsens skola. För att visa vikten av skolan för bygden ordnade tog Lena Liljemark, sockenföreningen och Tina Tjärnberg Forslund initiativet till en ljusmanifestation.
Efter ett upprop på Facebook kom snabbt pengar som räckte till 3000 marshaller och mer därtill. Charlotte Willén ledde arbetet med utsättning och insamling av alla marschaller.

Manifrestationen startade vid skolan, där bl a Lena Liljemark höll tal. Särskilt framhöll hon att elevunderlaget är stabilt med 52 elever och att förskolan hade 14 barn i kö samt att skolan och skolgård är väl underhållna och modernt utrustade.

Efter samlingen vid skolan vandrade alla mot Bygdegården.
Att vandring efter den av marschaller upplysta vägen var mäktigt.
Vid bygdegården möttes man av ett andra marshallhjärta.
Vår livsmedelshandlare Ninos bjöd på fika inför mötet med politikerna.
Uppslutning med allt från berörda barn till pensionärer som ville se en framtid för sin bygd.

I panelen satt från vänster; Maritza Villanueva Contreras V, Robert ThunforsTimråpratiet, Ulf Lindholm SD, Björn Hellquist L, Lisbeth Eklund S, Lena Liljemark ordförande sockenföreningen, Erik Bäckström Andersson S, Agneta Lindén Låt hela Sverige leva, Ida Lindström och Åsa Eriksson Centerpartiet. KD och M kom inte med någon representant.

Under debatten blev det tydligt att S och V avvaktade sina partiers beslut innan man kunde säga något om sin inställning till Ljustorpsskolans framtid. Övriga närvarande partier var tydliga med att de tänkte inte driva en flytt av Ljustorpsskolan.
När detta skrivs, 20191101, har även S beslutat att inte driva en flytt av Ljustorpsskolan.

Den mäktiga ljusmanifestationen fortsatte att sprida sitt ljus långt in på natten allt från Frötunabacken till brandstationen och vägarna mot Öppom och Högland.
Ljustorps stolthet, den frivilliga brandkåren, var som alltid på plats, redo att ingripa.

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2019 Olof Ulander
Uppgjord 20191021

Ändrad 20191101