Första sidan Välj bildspel Välj kapitel
Bakåt   Nästa sida

140 år av livet i Ljustorps sett genom fotografernas linser

Sida nr 12

Mellberg före 1900

Den synnerligen snabba förändringen i samhällena efter kusten syntes inte lika tydligt inåt landet. Denna bild är en av de äldsta landskapsbilderna från Ljustorp. Bilden är tagen i augusti eller september då storhässjan är fylld. Några människor är ute och går, inga fordon men djur är ute och betar. Många och gedigna gärdsgårdar syns. Bilden utstrålar lugn och har en pastoral skönhet. Lugnet är emellertid bedrägligt. Bondesamhällets tankar, seder och bruk bröts mot den nya industrialismens idéer. Ett uttryck för detta var att den tidigare så vackra utsmyckningen i i kyrkan målades över år 1893 och enklare bänkar sattes in i kyrkan.

Plageman, se not 1, besökte Ljustorp 1844 och gjorde då denna teckning till höger. Sockenstugan står på samma plats som idag men enligt Plegeman finns den inte på 1777 års kartor på denna plats. Det församlingshem (fd prästgård) som vi har idag, 2007, byggdes ca 1850 och ersatte den gård som syns till vänster i bilden. Den äldre prästgården var också en stor byggnad med en stil som liknar den äldre herrgårdsbyggnaden i Lögdö. Kyrkstallarna syns strax till höger om kyrkan.

 

Not 1 "C. J. F. Plagemans resor, Norrland,Dalarna och Västmanland samt Gotland. Åren 1833-1856".


Tillbaka till första sidan

Copyright © 2007 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20071029