Första sidan Välj bildspel Välj kapitel
Bakåt   Nästa sida

140 år av livet i Ljustorps sett genom fotografernas linser

Sida nr 54

Vy över Högland före 1894

Det här är troligen den äldsta landskapsbilden från Ljustorp. Vi vet att den är tagen före 1894 då Kajsa och Nils Sjöströms fina hus byggdes. Det första som slår en när man tittar på denna bild är avsaknaden av buskar i dikesrenar och på andra ställen. Det ser så konstigt renrakat ut. Det var renrakat därför att man behövde precis allt av foder man kunde komma över till djuren. Avkastningen på jorden var låg då man forfarande använde växtföljd med träda. Teodor Edén i Tuna lärde sina söner vid sekelskiftet att det lönade sig att slå en yta om man " fick tre strån i slaget" med lien. Det finns en hel del kornhässjor men material för höhässjor är det mer tveksamt om det finns. Metoden att hässja hö var inte i allmänt bruk vid den här tiden. Ut från byn går en fätå. Det är en glugg i raden av hus längst fram. Huset som tidigare stod i gluggen flyttades nämligen till Mjällå sidan som konsekvens av laga skiftet 1850.


Tillbaka till första sidan

Copyright © 2007 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20071024