Första sidan Välj bildspel
 
Bakåt   Nästa sida

Vårfloden 1919 i Ljustorp

Sida nr 2

Vårfloden 1919 i Ljustorp

1. Inledning
2. Ljustorp 1919
3. Vårfloden
4. Återuppbyggnad
5. Kan det hända igen?
6. Avslutning

 

 

 

Kartan till höger visar Ljustorps församling omkring år 2000. Lögdö ligger strax nedanför kartan och har tidvis inräknats i Ljustorps socken.

 


Tillbaka till första sidan

Copyright © 2007 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20071104