Första sidan    
  Byar i Ljustorp  
    Edsåker

Mordet i Edsåker

Ljustorps Hembygdsförening

Historien om mordet i Edsåker är utgångspunkt för den teaterpjäs som Kerstin Hultin skrev och som sattes upp i Lögdö 2010. Som underlag för pjäsen gjorde Kerstin en noggrann genomgång av fakta som till stor del presenterades i programbladet. Det har visat sig att det finns intresse för att ta del av fakta kring händelsen varför dessa återges nedan som en direkt avskrift av programbladet.

Platsen för händelsen finns angiven i Hembygdsföreningens dokumentation "Inventering av torpbebyggelsen inom Edsåker" och visas här som en röd prick på Generalstabskartan. En ny karta visas parallellt för orientering i dagens landskap.

 

Från programbladet för Svartdjefulen i Ljustorp

av Kerstin Hultin återgivet med tillstånd från 20110803

De åtalades liv före mordet 2 maj år 1865

 

Kyrkoherde Esbjörn Bergman i Ljustorp bistod rättegången med utlåtanden av de inblandades bakgrunder och egenskaper. Bergman hade en gedigen bakgrund som läroverkslärare i Härnösand, Umeå och Haparanda samt rektor i tio år i Haparanda innan sin karriär inom kyrkan.
 
Barbara Kristina Bjelkström
Ar 1820, tisdag 8 februari föds Barbara. Utifrån födelsedatumet har hon ej funnit igen under researchen (Medelpads kyrkoböcker samt södra Ångermanlands socknar). I Medelpads fögderi står hon hänvisad till "Stöde församling volym A 1:7 folie 134", men där fanns hon inte heller. Ett mysterium som hänvisas till släktforskare. Är 1841 (21 år) gifter hon sig med Lars Nyberg och flyttar med honom in hos svärföräldrarnas torp i Edsåker. Är 1842-1858 (22-38 år) föder hon de fem barnen med maken Lars som angiven fader (se Lars Nyberg).
År 1843-54 (23-34 år) flyttar hennes familj till olika platser för arbetstillfällen (se Lars Nyberg). År 1861-65 (41-45 år) begår regelbundet Nattvarden i Ljustorps kyrka. Är 1865 (45 år) tisdag den 2 maj skjuts hon till döds av Petter Hedin. Av kontraktsprosten Bergman beskrevs hon som: Ägde god frejd, någorlunda försvarlig kristendomskunskap, bevistat husförhören. Ägde ett gott, stilla och fridsamt sinnelag samt att orsaken till makarnas oenighet var mannens otrohet. I obduktionsprotokollet nämns ej hennes längd eller utseende. Enligt vittnen var hon vid sin död iklädd "lifstycke af vadmal, en gammal rutig kjol samt strumpor och kängor".
 
Lars Nyberg
Ar 1820, tisdag 18 april föds Lars i Edsåker, Ljustorps socken. Föräldrarna är torparen Lars Jonsson och hans hustru Anna Greta Larsdotter. År 1826 (6 år) får han en lillebror Erik. Ar 1834 (14 år) 24/7 begår han Nattvarden i Ljustorps kyrka (efter det räknades man som vuxen) Ar 1835-36 (15-16 år) går han som lärling hos smeden Dalin i Härnösand. Ar 1836-1841 (16-21 år) bor han hos föräldrarna och gör under tiden exercisen. Ar 1841 (21 år) gifter han sig med Barbara (Kristina) Bjelkström och de bor inhyse hos hans föräldrar. År 1842 (22 år) får han sitt första barn, dottern Margareta Kristina. År 1842-46 (22-26 år) arbetar han som smed vid Svartviks lastageplats. Där föds han andra barn dottern Anna Sofia år 1845. År 1846-49 (26-29 år) arbetar han på Wifsta warf. År 1849-51 (29-31 år) arbetar han åter i Svartvik. Där föds hans tredje barn sonen Lars Alfred år 1851. År 1851-52 (31-32 år) arbetar han i Westanå pappersbruk År 1852 (32 år) dör hans lillbror Erik. År 1852-54 (32-34 år) arbetar han i Galtströms bruk. År 1854-56 (34-36 år) flyttar han och familjen tillbaka till Ljustorp där de hyser in sig i Edsåker hos "Erik Nils" (Erik Nilsson, änkeman). Där föds hans fjärde barn sonen Erik Jonas år 1855. År 1856-61 (36-41 år) flyttar han och familjen in hos "Per Nils" (Per Nilsson) och hans hustru Ingrid Greta Kristoffersdotter). Där föds hans femte och sista barn sonen Nils Peter år 1858. År 1862 (42 år) hans mor avlider 30/1 och fadern 17/3. Lars övertar sin fars torp i Edsåker dit familjen flyttar efter faderns död. Är 1863 (43 år) 12 juli begår han sista Nattvarden i Ljustorps kyrka. Är 1865 (45 år) skjuts hans hustru Barbara till döds. Under mordutredningen i maj häktas Nyberg som misstänkt för delaktighet. I prästbetyget beskrivs Nyberg: Läser försvarligt, har gott förstånd, skicklig och välbetald smed. Uppfostrades i föräldrahuset där han under sin uppväxt sysselsattes med sådant arbete som är vanligt i torpares hus. Sedermera sysselsatt med smides-, kvarn och sågverksarbeten. Han anger själv sitt äktenskap som olyckligt redan från starten.
 
Brita-Lisa Mattsdotter
År 1826 den 29 maj föds Brita-Lisa i Gammelgårdens by, Viksjö socken. I mycket unga år blir hon moderlös och växer upp hos sin moster, sedan arbetar hon som piga hos sin bror i Viksjö. År 1848 (22 år) flyttar hon till Åkerströms i Edsåker för pigtjänst. År 1849 (23 år) föder hon en oäkta son Jonas Jonsson, men som erkänns av 23-årige drängen Jon Mattsson och de gifter sig samma år. I husförhörsboken står att "Jon Mattsson läser någorlunda öfrige huvudstycken. Brita Lisa läser med färdighet med svagt begrepp övrige huvudstycken." År 1851 (25 år) utökas familjen med andra barnet dottern Christina. År 1853 (27 år) utökas familjen med tredje barnet dottern Anna-Märta. Är 1854 (28 år) utökas familjen med fjärde barnet sonen Johan Olof. År 1855 (29 år) flyttar de till torparen Erik Nilsson i Edsåker där de arbetar och bor inhysta, men Jon Mattsson är då sjuk i diabetes. År 1856 (30 år) står i Husförhörsboken att maken Jon är nära blind vid senaste Nattvarden. År 1858 (32 år) dör maken Jon Mattsson i sockersjuka, 32 år gammal. Britta-Lisa arbetar kvar som hushållerska hos Erik Nilsson med försörjningsplikt för sina fyra barn. År 1864 den 16 mars begår sista Nattvarden i Ljustorps kyrka. År 1865 (39 år)
Under mordutredningen i maj häktas Brita-Lisa Nyberg som misstänkt för delaktighet i mord.
 
Olof (Andersson) Boväng
Ar 1839 den 7 april föds Olof i Stafre, Ljustorps socken. Hans far är f. Rotebåtsmannen Anders Smed och hans mor Sigrid Olsdotter. Är 1847 (8 år) den 19 april dör fadern. Modern och övriga familj bosätter sig i Wester Frötuna by i Ljustorps socken där de lever under fattiga omständigheter. År 1855 (16 år) 24 juni begår Olof Nattvarden första och sista gången, två år senare än normalt. Efter det försörjer han sig som dräng. År 58-59 (19-20 år) gör han exercisen. År 1859 (20 år) den 18/7 antas han som Båtsman af l.ste Norrlands 20-de Kompani, Nr 168 Boven. År 1860 (21 år) den 2 juni har han arbetskommendering till Stockholms station, varifrån han skickas hem efter en kortare tjänstgöring. Är 1861 (22 år) gifter han sig med Erica Henriksdotter och bosätter sig på ett Båtsmanstorp i Sanna. Utöver sin militära plikt arbetar som smed och dräng i bygden under vila från militära plikter. Äktenskapet anger han själv som "olyckligt". Under åren utökas familjen med två barn. Är 1865 (26 år) under mordutredningen i maj häktas Olof Boväng som misstänkt för delaktighet i mord.
 
Petter Hedin
År 1835 den 31 juli föds Petter i Gårdtjärns by i Sättna socken. Föräldrar är torparen Per Segersson och dennes hustru Katarina Persdotter. Är 1836 (1 år) dör fadern och modern och Petter flyttar till Öferkoflands by, Sättna socken, där han säger sig ha uppfostrats av sin mor. Under två år som minderårig får han undervisning i Sättna sockens fackskola och får sedan börja lära sig skräddaryrket hos Skräddaren Magnus Nordqvist, en kringvandrande skräddare utan stadigvarande hemvist. Under denna period har Petter sin hemvist hos modern i Överkovland. Ar 1850 (15 år) begår han Nattvarden i Sättna sockens kyrka. Är 1850-51 (15-16 år) får han arbete hos Skräddaren Selinder i Löfsätt under ett års tid. Är 1851-53 (16-18 år) får han arbete hos Skräddaren Matts Olof Nyländer i Bjerme under en tid. Är 1853-55 (18-20 år) arbetar han som dräng hos Bonden Eric Olof Årling i Överkovland 1,5 år. Är 1855-56 (20-21 år) arbetar han åt bonden Jon Olsson i Sättna by fram till exercisen. Är 1856 tar Hedin exercisen, han tar då efternamnet Hedin och gör beväringsmönstringen i Sundsvall. Där "föröfvar han gatufridsbrott" och döms till böter men då han saknar tillgångar får han utstå tolv dagars fängelse vid vatten och bröd å Sundsvalls stadshäkte. År 1856 (21 år) begick exercis till beväring hvarefter han under sommaren tar tjänst hos änkan Tjernqvist i YtterKofland fram till hösten samma år. Är 1856-60 (21-25 år) har han arbetsförtjänst på skilda håll. År 1860-63 (25-28 år) begår han Nattvarden. Under två år arbetar han åt Bonden Matts Jonsson i Fröland, Timrå socken. Under denna period står han vid Sköns Tingslags Härads Rätt åtalad för att ha stört griftefriden vid Timrå kyrkogård. Han skall en natt "i temligen öfverlastat tillstånd, ha gått ned i en grav där ett lik stod bisatt och förgäves försökt öppna kistan". År 1863 (28 år) arbetar som dräng åt bonden Nils-Andreas Andersson fram till bondens död år 1864. År 1864-65 (29-30 år) är Petter skriven som "försvarslös", angiven som ogift skrädderiarbetare. Arbetar under vintern med skogsavverkning i Attmar och Stöde socknar. Under våren sysselsätter han sig med sömnadsarbete och tillfälliga arbeten i Ljustorps socken. Under mordutredningen i maj häktas Peter Hedin som misstänkt för mordet på hustru Nyberg. Han uppger sig kunna läsa men endast obetydligt skriva och äger ej någon enskild förmögenhet utan uppehåller sig med vad han genom sitt arbete förtjänar.
 
Paulina Pålsdotter
År 1845 föds Anna Paulina den 4 maj i Rå, Hässjö socken. Paulina är torpardotter och får arbete som piga i bygden. År 1865 (21 år) är hon fortfarande ogift. Första halvåret år 1865 har hon arbete som piga vid Lögdö Bruk. Pastorn Simon Norberg i Timrås omdöme under rättegången i juni är att Paulina äger "oklandrad frejd men för ett otuktigt och lättfärdigt leverne". Under sommaren när rättegångsförhandlingarna äger rum anges Paulina som vittne till händelserna innan mordet på hustru Nyberg och Paulina kallas särskilt in som vittne med risk att även hon bli straffad för delaktighet.
 
Hur sanningen uppdagades
 
På morgonen den 3 maj 1865 underrättades länsmannen Hagman om mordet på Barbara Bjelkström, benämnd som hustru Nyberg bosatt i Edsåker by i Ljustorps socken. "I sällskap med Handlanden C. Hafverberg å Fjäl begafjag mig genast dit, sammankallande alla i närheten befintliga personer och anställde undersökning angående brottet. Det befanns så att Arbetaren Lars Nybergs i Edsåker hustru Barbara Kristina Bjelkström, 45 år gammal blifvit dödad af ett skott som träffat henne i wenstra bröstet. Såret angaf att geväret varit laddadt med kula och att skottet icke aflossats på nära håll."
De utpekade inblandade har alla alibin
Av undersökningen framgick att Nybergs äktenskap varit olyckligt och en kartläggning av tiden innan mordet gjordes utifrån de personer som varit på besök hos hustru Nyberg. (Bondedottren Carin Andersdotter, torparhustrun Lena Stina Jonsdotter och hustru Lena Stina Jonsdotter kunde vittna om kaffedrickning och ett lån av salt, drängen Eric Jonas Ersson i Edsåker hade hört ett skott smälla omkring klockan 4 em.) Mördarens namn var dock höljd i dunkel. Hustru Nybergs make Lars Nyberg hämtades från Uddefors sågverksbygge och visade sig ytterst kall och liknöjd för brottet och sade sig inte kunna misstänka någon. Vid förhör framkom misstanke mot Lars Nyberg och änkan Brita-Lisa Mattsdotter, med vilken Nyberg, känd för stor lättsinnighet, umgåtts förtroligt med. Både hade dock varit frånvarande från Edsåker morddagen. Misstankarna föll nu på Båtsmannen Olof Boväng som enligt uppgift flitigt vistats hos änkan Brita-Lisa Mattsdotter där han sammanträffat med Nyberg. Boväng visade sig dock ha arbetat med smide hos torparen Jon Jonsson i Asäng så han hade därför alibi för tiden när mordet ägt rum och därmed stor möjlighet att gå fri från sin inblandning i mordet.
 
Privat detektivhjälp
Torparen Jon Jonsson var benägen att hjälpa länsmannen lösa brottet. Jonsson var bosatt en halv mil rån Nybergs torp i grannskapet av Bovängs bostad i Sanna och under morddagen mellan klockan sex och halvåtta hade han sett tilltalade Hedin komma in i smedjan där Hedin satt sig på tröskeln med en såkallad taljlina och ett exemplar af nya testamentet i händerna. Hedin hade hämtat sakerna hos Nils Nybergs i Sanna där han lagt det i förvar. Nu bad han att få tala enskilt med Boväng. Jonsson kunde inte höra vad de sa, men efter ett kort samtal återgick Boväng till arbetet och Hedin avlägsnade sig. På söndagen den 7 var Jonsson till Ljustorps kyrka och där blev tal med andra om mordhändelsen. Någon framkastade misstanken att Hedin kunde vara gärningsmannen. Jonsson erinrade sig tidigare händelser och begav sig hem till Bovängs bostad där han av Bovängs hustru fick höra att Boväng och Hedin vid middagstiden tisdagsmorgon den 2 maj gått från Bovängs bostad och att Hedin då burit med sig sin bössa. Detta hade nu även länsmannen fått reda på under sina efterfrågningar, men ej fått tag på Petter Hedin som verkade hålla sig undan. Misstankarna föll åter mot Bovängs inblandning i brottet och ett två timmars förhör måndagen den 8 maj gav inget erkännande.
 
Jonssons list
Tisdagen den 9:e hjälper Boväng åter Jonsson med smidesarbete och Jonsson frågar honom då vart Hedin gick tisdagen den 2 maj då han lämnade Bovängs hem i sällskap med honom och sin lodbössa. Boväng svarar att Hedin samma dag gömt bössan i skogen och gått till Roten för att utkräva en fordran som han haft hos en torpare vid namn Lindal. Boväng hade lovat att hämta bössan i skogen åt Hedin. Jonsson sade sedan på försök att han visste att Hedin skjutit hustru Nyberg och att Boväng hämtat bössan efter mordet vilket Boväng ej svarade på. Jonsson sa då att Länsmannen uppgett att den som upptäckte vem som begått mordet kunde få belöning på omkring femtio eller etthundra riksdaler. Boväng svarade då att när han nu för Länsmannen nekat till all vetskap om mordet, så såg det kanske illa ut, att han innehade Hedin bössa. Jonsson erbjöd då Boväng att hämta bössan till sig. Senare på dagen ute på arbete i skogen hade Jonsson på hemvägen ihärdigt försökt övertala Boväng att berätta vad han visste om mordet. Då de kom tillbaka i smedjan och Boväng beklagade sig över att han ej hade något utsädeskorn, erbjöd Jonsson honom kornet som belöning mot att han berättade vad han visste om mordet. Boväng sade då att han visste om personer som kände till detta och nämnde Paulina Pålsdotter och Brita Lisa Mattsdotter och tillade att "det var väl underligt att den konan skulle göra att Barbara blev skjuten". Slutligen erkände Boväng att han nog kände till ännu mer och då Jonsson lovat tiga berättade Boväng för honom om händelserna innan mordet. När Boväng slutade sin berättelse frågade Jonsson honom om han inte var rädd för egen del och Boväng svarade, "att det värsta vore om Paulina skulle få vittna". Därefter uppmanade Jonsson Boväng "angiv nu saken annars gör jag det"; Dagen därpå gick Jonsson till fjerdingsmannen Eric Larsson i Skällom och berättade om Bovängs erkännande.
 
Jakten på gärningsmannen
 
Onsdagen den 10:de efterlystes Petter Hedin på Roten där han skulle finnas hos torparen Hammarbergs änka. Länsman begav sig till änkan Brita Lisa Mattsdotter som under förhör erkände att hon varit delaktig i brottet. Nybergs förhör gav fortfarande inget erkännande. Förhöret av Boväng överensstämde med Jonsson givna berättelse samt ett inlämnande av Hedins bössa. Upplösningen av mordutredningen bar nog Länsman Hagman med sig som en höjdpunkt i sin karriär. Här är hans egen sammanfattning om upplösningen av utredningsarbetet bakom mordet i Edsåker.
"Klockan 9 på aftonen i sällskap med Länsmannen J Larsson, torparen Jonsson och Båtsman Boväng ankom vi till Roten efter en över en mil lång promenad. Ankan Hammarberg meddelade att Hedin gett sig av till torparen Anders Nilsson i Hamre, Stigsjö socken där greps klockan tre på morgonen torsdag den ll:e. Vid förhöret förnekade Hedin först sin brottslighet, men efter erhållna allvarliga varningar och ömmande föreställningar bekände han först för mig i enrum under tårar och sedan för de övriga närvarande personerna, fritt och otvunget att han tisdagen den 2 maj på inrådan av änkan Brita-Lisa Mattsdotter och båtsmannen Boväng, verkställt ifrågavarande mord. Klockan 8 och 9 på morgonen dagen efter anlände med mina fångar anlände till Nybergs bostad, för sammanträffande med Herr Landsekreteraren och Riddaren Rydvall samt doktor Hallström. Efter en af Herr Landsekreteraren anställt ytterligare förhör med Nyberg, ansågs även han skyldig träda i häkte, hvarefter alla fyra brottslingarna till Länsfängelset i Hernösand införpassades."
Under rättegången uppvisas Hedins lodbössa, laddstaken med korset och kulan märkt med samma kors som bevismaterial. Ett 20-tal personer vittnar under rättegången om de åtalade och om händelser sammanknippade med det rysliga mordet i Edsåker.
 
Så löd domen i juli år 1865
 
Paulina Pålsdotter
Döms oskyldig till delaktighet i mord. Åklagaren ansåg att det inte fanns anledning att lägga skuldbörda på Paulina Pålsdotter för hustru Nybergs död då Paulina under rannsakningen endast erkänt kännedom om det sist lidna årets samtal om att med trolleri mörda hustru Nyberg.
 
Petter Hedin
Döms till döden för mord för att ha avlossat den dödande kulan. Nådeansökan avslås. Avrättningen fastställs att genomföras på avrättningsplatsen i Kallbäcken på gränsen mellan Medelpad och Ångermanland onsdag 14/2 1866. När bilan faller är Petter 31 år och det blir den sista avrättningen som genomfördes i Västernorrland. Efter nya direktiv grävs inte kroppen ner på platsen utan transporteras direkt till Hässjö kyrkogård där man motvilligt ställt i ordning en grav för den avrättades sista vila, innanför eller utanför kyrkogårdsmuren vet nog ingen med bestämdhet...
 
Förutom sitt avtjänade fängelsestraff dömdes de även "att för alltid vara medborgerligt förtroende förlustig" - med moderna ord var de för evigt stämplade som icke pålitliga människor
Skansbacken Stockholm, trä-snitt av R S Sjöstrand 1789.
 
Lars Nyberg
Döms till döden för mindre delaktighet i mord på sin hustru. Efter en nådeansökan sänks straffet till livstid straffarbete och han sänds till Warberg fästning. I fångrullan är hans signalement: 45 år, 1,74 m, brunt hår, blå ögon, rak näsa, ordinär mun, blek hy, stark kroppsbyggnad.
 
Brita-Lisa Mattsdotter

Döms för delaktighet i mord till livstid straffarbete och sänd till Norrköping spinnhus. I fångrullan är hennes signalement: 39 år, 1,61 m lång, ljusbrunt hår, mörkblå ögon.

Läs fångrullan

 
Olof Boväng
Döms för större delaktighet i mord då han laddade den dödande kulan i Hedins bössa. Han döms till livstid straffarbete med placering på Warberg fästning. I fångrullan är hans signalement: 26 år, 1,75 m lång, ljusbrunt hår, blå ögon, rak näsa, stor mun, ljus hy, ordinär kroppslängd, en vårta på högra sidan halsen.
 
Strafftiden och livet efter
 
Lars Nyberg
År 1865-81 (45-61 år) från 21/10 år 1865 avtjänar Lars Nyberg sitt straff på Vadstena fästning, ett straffängelse för livstidsfångar. År 1881-86 (61-66 år) den 30/4 år 1881 flyttas Lars Nyberg till Landskrona fängelse där han blir frisläppt 24/3 år 1886, med något kortare tidsbenådning. Är 1882 avlider hans son Lars Alfred. Vid avgången beskrivs hans hälsotillstånd som "mindrearbetsför". Under straffåren inkom fyra nådeansökningar, inlämnade av hans barn samt en person benämnd änka; Sofia Selander i Edsviken (kan vara dottern Anna Sofia). Är 1886 (66 år) Med 11,61 Riksdaler på fickan och betald tågbiljett återvänder han till farstorpet i Edsåker och flyttar in till sonens familj som brukat torpet under hans strafftid. Ar 1886-90 (66-70 år) bor han i torpet.
I folkräkningen år 1890 står han registrerad som familj nr 2 tillsammans med sin äldsta dotter som blivit blind och bor med honom. År 1891 (71 år) dör äldsta barnet dottern Margareta Kristina (49 år gammal). År 1900 (80 år) bor han ensam i torpet. År 1903 (83 år) den 19/7 dör Lars Nyberg.
Lars Nyberg, 66 år i samband med frigivningen år 1886
 
Brita-Lisa Mattsdotter
År 1865-85 (39-59 år) avtjänar hon sitt livstidsstraff på Norrköpings kvinnofängelse. Under åren inkommer sex nådeansökningar från hennes barn. Är 1885 (59 år) den 9/10 benådas hon och blir frisläppt 10/10, förpassad till magen och "Rörarbetaren" Johan Gustaf Johansson i Stockholm (dräng) som "tar henne i försvar". Hon anges vara "frisk och arbetsför" vid avgången och har med sig 957 kronor. Är 1890 (64 år) är hon antecknad som boende i Röde, Alnö annex församling. Där är hon registrerad som "familj nr 2, änka och ensamstående". Familj nr 1 är Jonas Edlund född 1849 i Ljustorp, torpare (sonen har bytt namn) och hans fru är Märta Kristina Byberg född 1851 i Häggdånger och deras tre barn är födda i Häggdånger. Är 1900 (74 år) finns hon kvar på samma adress men hon är nu registrerad som "inhyse". År 1904 (78 år) den 17/12 dör Brita Lisa av slag.
 
Olof Boväng
År 1866-81 (26-42 år) från den 24/2 år 1866 avtjänar Olov Boväng sitt straff på Vadstena fästning, ett straffängelse för livstidsfångar. Är 1881 (42 år) den 6/7 förflyttas han till straffängelset i Karlskrona. Ar 1882-88 (43-49 år) förflyttas han till Landskrona fängelse den 14/9. Under sitt första år får han ett brev från sin syster (troligen om att hans hustru dött). År 1882 och 1885 ges avslag på nådeansökningar insända av hans närmaste. Är 1887 finns en anteckning om en återlämna lånebok den 14/8 med titeln: "Wandringen genom verlden och naturen 1852". År 1888 (49 år) friges Olof den 11/1. Medel vid frigivningen är 215:90 Riksdaler och förpassningsorten är Ljustorps församling. Är 1890 (51 år) står han skriven i Sanna, Ljustorps socken och är antecknad som "änkling och inhysehjon". År 1900 (61 år) står han skriven som "f d Kronobåtsman, änkling och ensamboende". Dödsår har inte kunnat hittas i Ljustorps dödsböcker. Återigen ett mysterium som hänvisas till släktforskare.
Olof Boväng, 49 år i samband med frigivningen 1888.

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2011 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20210207