Första sidan    
  Byar i Ljustorp  
    Laxjsön

Ljustorps Hembygdsförening

 

Lada vid Hedbergs koja

Hedbergskojan ligger 200 m öster om Otterbäcken och mitt emot Kvarnudden efter Laxsjön. På väg mot kojan kan man passera ladan, se kartan nedan. Ladan känner vi inte till före inventeringen år 2002 och vi har ännu inte kunnat förse den med någon historia. Möjligen kan Hedberg ha använt ladan för en ev get eller kanske bara skohö?
Det finns resterna efter ett enkelt tak. På rundvirke har man lagt näver. Ladan ligger precis i kanten på en gräsmyr som man säkert skördade.

Grönakartan © Lantmäteriverket Gävle 2001. Medgivande M2001/6687. Gäller tom 2005-12-31

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2001 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20030121