Första sidan    
  Byar i Ljustorp  
    Tunbodarna

Ljustorps Hembygdsförening

 

Förfallet av Petter Norbergs torp
Sommaren 2002 togs nedanstående bilder. Några byggnader som bostadshus och logen har monterats ned och fraktats bort.
Förfallet är långt gånget men det finns mycket detaljer fortfarande som man kan se på. Husen var enkla och hade få detaljer men det var mycket välgjort och väl format. Till höger rester av en björkallé till gården.
Ovan står Bernt Laggren och Arnold Thunström och studerar resterna av den loge som legat i sluttningen. Man körde in där herrarna står och kunde ta ut säd en våning nedanför. Grunden syns svagt i nederkanten av bilden. På kartan över byggnadernas placering är det huset längst till vänster.

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2001 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20030309