Första sidan    
  Byar i Ljustorp  
    Tunbodarna

Ljustorps Hembygdsförening

 

Uppbyggnaden av Petter Norbergs torp

Bilderna nedan är tagna på 1930 - talet, troligen av Sören Lindgrens far vid ett besök på torpet. Den gamle till vänster på bilden längst ned är Olle Norberg som byggde upp och odlade upp torpet. 1913 övertogs torpet av Olles son Petter som står upp i mitten på den undre bilden i kretsen av sin familj och besökande bl a Sören Lindgren.

Bilderna på torpet visar en typisk sexknutars stuga om än något stor. Observera att torpet fortfarande bara har en våning när denna bild tas. Bilderna från 1940 talet visar att man byggde till en våning.

Rönnen på gårdsplanen på de två nedersta bilderna planterades av Sören Lindgrens farfar Anders Lindgren.


Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2001 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20030309