Föregående sida
1683 VT sid 76b
Läs transkript och noteringar