Nästa sida
1690 HT sid 186a
Läs transkript och noteringar