Nästa sida
1691 Fisketaxering sid 381a
Läs transkript och noteringar