Nästa sida
1692 HT sid 302a
Läs transkript och noteringar