Bilaga till Ljustorps hembygdsförenings
Verksamhetsberättelse för år 2008.

Olof Ulander har haft en viss insamling och digitalisering av gamla foton under 2008. Fokus för arbetet med gamla foton har varit att färdigställa fotodatabasen och att förbättra registerkvaliteteten. Tack vare att Länsmuseet generöst ställde upp med en man under ca 5 månader, som arbetade parallellt med Olof Ulander på länsmuseet, kunde inskrivningen i Theodor avslutas i mars 2008. Motkravet från Länsmuseet var att materialet publicerades på internet vilket skett.

Hemsidan. Antalet besök på vår hemsida blev drygt 9 000 under året, en ökning med 38 % jämfört med föregående år. Sedan starten 2002 har vid årsskiftet 2008/2009 38169 besök noterats. Mängden beskrivna föremål ökade med 7st till 79 st. Efter augusti avbröts den månadsvisa beskrivningen av föremål och månadens bild. Istället har två Ljustorpsböcker publicerats, nämligen Tobias (A O Berglund) skrift "Små visor i folkton" och "Historien om Bredsjöfinnarna och deras trolleri". Digitaliseringen gjorde att historierna även kunde publiceras i Ljustorpsbladet. Under året har viss modernisering av hemsidan gjorts. Första sidan har försetts med rubriker för fler intressanta ämnen, sökningen på hemsidan har förenklats med en ny innehållsförteckning och en ny översikt för månadens bild skapats med flera förändringar. Det stora lyftet under året har varit införandet av bilddatabasen som vid årsskiftet hade 1950 st bilder registrerade och sökbara. Mottagandet har varit mycket positivt från användarna och det blev en helsida i Dagbladet vid introduktionen. Under slutet av året infördes sökning via kartor. Artiklar på hemsidan som berör en viss plats och fotografier i bilddatabasen som är kopplade till viss plats kan nås med ett klick på en av de 27 kartorna som täcker Ljustorp.

Några "historiska" artiklar har publicerats under året. "En skånings upplevelse av Bergeforsen o Ljustorp 1957" av Brodde Almer,"Något om Ljustorps båtsmän" av Arnold Thunström och "Några ovanliga förnamn i Ljustorp" av Olof Ulander.

På hemsidan finns också en omfattande samtidsdokumentation som under året ökade med 13st reportage till att omfatta totalt ca 110 st bildreportage från Ljustorp. En del av dessa har samlats och bildar tillsammans "Ljustorpsåret". I varje nummer av Ljustorpsbladet publiceras "Månadens bild" från Hembygdsföreningens hemsida och en hel del av bildreportagen som först publiceras på föreningens hemsida publiceras även förkortade i Ljustorpsbladet. Exponeringen på hemsidan har lett till en liten men ökande försäljning av bilder till privatpersoner, en bild har publicerats i boken "Fånga platsen, guide till Sveriges företagssamma historia"utgiven av SNS, Silvermuseet i Arjeplog har köpt en digitaliserad stickmaskinbeskrivning och ett radiomuseum i Belgien har fått digitaliserad information om radion i hembygdsgårdens kök. Olof Ulander driver och utvecklar hemsidan.

Ljustorps Hembygdsförening har sedan 2003 varit representerad via Olof Ulander i arbetet att på länsnivå utveckla hjälpmedel och stödja hembygdsföreningarnas digitalisering och registrering av foto och registrering av föremål i databasen Theodor.

 

Copyright © 2009 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20090406