Bilaga till Ljustorps hembygdsförenings
Verksamhetsberättelse för år 2009.

Olof Ulander har haft en viss insamling och digitalisering av gamla foton under 2009. Fokus för arbetet med gamla foton har varit att löpande komplettera fotodatabasen och att förbättra registerkvaliteteten.

Ljustorps hembygdsförenings arbete med hemsidan har under året presenterats i Stöde, Styrnäs och Sättna.

Antalet besök på vår hemsida blev 7587 under året, en minskning med 16 % jämfört med föregående år. För 2008 noterades en 38% ökning till 9000 besök då bilddatabasen introducerades varför 2009 års resultat i ett längre perspektiv är en god trendmässig ökning. Sedan starten 2002 har vid årsskiftet 2009/2010 45756 besök noterats. Ytterligare en Ljustorpsbok har publicerats, nämligen "Berättelser och brev från bygden". Författare Tobias alias för A. O. Berglund. .

Hjälpmedel för att hitta släktingar/personer som finns i bilddatabasen vid sökning via Google utan kännedom om Ljustorps Hembygdsförenings hemsida eller bilddatabasen infördes under året.

Experiment med att utveckla kartsök har gjorts där man parallellt skall kunna se gamla objekt på gamla kartor och inte bara dagens kartor. Arbete återstår.

Några "historiska" artiklar har publicerats under året. Ljustorps bomärken presenteras. Beskrivningen av en pilsnerflaska har kompletterats av Per Henriksson.

Avsnittet om Sevärdheter har omarbetats

På hemsidan finns också en omfattande samtidsdokumentation som under året ökade med 14 st reportage till att omfatta totalt ca 124 st bildreportage från Ljustorp. En del av dessa har samlats och bildar tillsammans "Ljustorpsåret". I varje nummer av Ljustorpsbladet publiceras "Månadens bild" från Hembygdsföreningens hemsida och en hel del av bildreportagen som först publiceras på föreningens hemsida publiceras även förkortade i Ljustorpsbladet.

Ljudberättelser har introducerats på hemsidan. Många av föreningens gamla ljudband är digitaliserade och behandlade så att de kan avnjutas direkt från hemsidan .

Olof Ulander driver och utvecklar hemsidan.

Ljustorps Hembygdsförening har sedan 2003 varit representerad via Olof Ulander i arbetet att på länsnivå utveckla hjälpmedel och stödja hembygdsföreningarnas digitalisering och registrering av foto och registrering av föremål i databasen Theodor. Ett flertal kurser har hållits för hembygdsföreningar i Sollefteåområdet under 2009. Nytt 2009 var att gruppen bjöd in länets hembygdsföreningar för en kurs i digitalisering och behandling av gamla ljudinspelningar. Kursen hölls av Olof Ulander.

 

Copyright © 2010 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20100201