Första sidan    
  Hembygdsgården  
    Samlingar

Ljustorps Hembygdsförening

 

Tallskiva

Hembygdsföreningen har en skiva, kanske 20cm tjock och knappt en meter i diameter, från en tall som Bertil Staf i Lövberg högg 1930 på Rödjesjöåsen. Tack vare skogvaktare Viktor Gälldin i Lagfors, blev denna trissa av rotstocken tillvaratagen. Trissan skickades till Skogshögskolan , som tillsammans med Nordiska Museets experter skulle fastställa åldern på tallen. Sedan dess har trissan varit på villovägar. Efter envetet sökande återfann Hembygdsföreningen den på Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå. Enligt avdelningen för Skoglig vegetationsekologi är tallens födelseår omkring 1365. Det är märkligt att tallen klarat alla skogsbränder och att den inte blivit avverkad under 16 - 1700-talen, då efterfrågan på täljda bjälkar och sparrar var stor.
På bilden nedan är det svårt att räkna årsringarna men en remsa av trädet visas här åtminstånde under de goda åren är det lätt att urskilja årsringarna.
En tankeväckande artikel publicerades i Sundsvalls tidning den 11 november år 2000 skriven av Torbjörn Elverheim. I artikeln sattes olika historiska händelser in i den vädermässiga verklighet som årsringarnas bredd visar. Var det goda år 1480 när Ljustorp fick sin första stenkyrka? Hur var tiderna under Gustav Wasas första regeringsår ? Allt får sina svar i tallens årsringar.

En mer vetenskaplig granskning av skivan har genomförts av Torbjörn Axelsson 2023 och finns publicerad på hans hemsida.


Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2007 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20070205

Uppdaterad 20230308