Första sidan  

Personnotiser

Ljustorps Hembygdsförening
20200803 Nils "Nicke" Larsson (1880-1961) mångkunnig särling, byggde kraftstationer och ledstänger
20201024 Jonas Lidströmer (1755-1808) Mekaniskt snille i klass med Polhem, byggde Obelisken på Slottsbacken och den berömda mastkranen i Karlskrona bland mycket annat.
20180718 Mattias Persson  – Löjtnanten, från 30-åriga kriget, som slog sig ned i Lövberg .
20151023 Historien om Linnélärljungen Pehr Löfling
20210127 Ärkebiskopen från Ljustorp
20210202 Vad förenar en ärkebiskop, en Linnélärljunge och en löjtnant från 30-åriga kriget ?
20210218 Vetenskapsbröderna Ångström.
20221125 Något om konstnären Leander Engström
20230306 Mästersnickaren från Ljustorp som gjorde stolar till Hovet

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2020 Olof Ulander

Uppgjord 20200803
Uppdaterad 20230306

.