Första sidan  

Rundvandring på hemsidan

Ljustorps Hembygdsförening

Välkommen till en rundvandring på hemsidan. Det underlättar att öppna en egen flik i din browser för denna sida så att du alltid snabbt kan komma tillbaka och fortsätta rundvandringen härifrån.

Vill du veta lite om personerna och histoien bakom hemsidan kan du börja här.

Den besjälade bilden har från början varit viktig för hemsidan. Ett sätt att presentera bilder var att varje månad presentera en ny bild, Månadens bild. Presentationen gjordes i ca 80 månader innan serien lades ned på hemsidan. Nu visas två av dessa bildpresentationer i varje nummer av den lokala Tidningen Ljustorpsbladet. Klicka vidare till några bilder.
Med skanning av allt fler bilder blev det viktigt att formulera kvalitetsmått vilket gjordes i samverkan med andra intresserade i länet.

Många bilder har stort skönhetsvärde men även mycket enkla bilder är högintressanta när de sätts in i ett sammanhang. Enkla bildsammanställningar skapar snabbt en berättelse. Några bildsammanställningar finns på sidan Bilder. Några exempel är "Kvinnors arbete", "Den första semestern" och "Revolution i nyhetsförmedlingen".

En av dessa bildöversikter är "Skolkort och konfirmationskort". På översiktssidan har varje skola en egen tabellrad. Längst upp finns en beskrivning av varje skola. Mellberg fick en ny skola 1911. Se ritningen på lärarnas ladugård med plats för 3 kor, en gris och 12 höns. Läs också en liten pärla i form av ett brev av en dam som gick i skola i Åsäng 1897.
Från översiktssidan kan man också välja "Ljustorps skolhistoria" som belyser hela folkskoleperioden.

Material som kom fram och analyserades kunde ju också sättas samman i traditionella utställningar men även modeller. När skolan i Mellberg fyllde 50 år gjordes en bildbaserad utställning, utställningar om Ljustorps utveckling och hur motorfordonen kom in i Ljustorp har också gjorts baserat på hemsidan material. Från början visades bilderna och bildberättelser med videoprojektor. Mellan 20 och 30 olika program om oftast 2 x 45 minuter visades på berättar kvällar och många andra sammanhang. Några av dessa har konverterats till bildberättelser som finns på hemsidan.
En av de tidiga berättelserna är "140 år genom fotografernas linser" som är odyse genom Ljustorps relativt moderna historia. Bläddra genom sidorna 4 till 27. Läs om torpinventeringarna som har betytt så mycket för folk som söker sina rötter. Hoppa till sidan 57.
Vårfloden 1919 kom tidigt att engagera mig i bildinsamlandet genom de dramatiska bilderna som dök upp. Alla kände till begreppet men ingen kunde berätta historien, eller berätta vilka bilder som hörde dit. Det blev först ett powerpoint föredrag sedan ett bildspel på hemsidan och strax före jul 2012 kom historien om Vårfloden 1919 ut som bok..

I Vårflodspresentationen klicka fram till sidan 10. Välj Edstabäcken. Uthoppet till Edstabäcken och dess historia är kanske det främsta exemplet på beskrivning av en plats. Sådana mindre berättelser eller noteringar har samlats under rubriken Byar i Ljustorp.
Välj Gemensamt och sedan Guldruschen kanske också Trolldomsavsnittet. Gå vidare till Västra roten och alla inventeringar av skogsarbetarkojor. Välj Stackmyrbaracken.
Gå vidare till Öppom och Glupen som är exempel på hur nutidsreportage kopplas till historien
Under åren har knappt 150 nutidsreportage publicerats på hemsidan. De allra flesta har i bantat skick återanvänts i den lokala tidningen Ljustorpsbladet. Livet i Ljustorp har en stark cyklisk karaktär och typiska händelser som återkommer år från år har samlats under rubriken "Ljustorpsåret".

När nätversionen av Bilddatabasen Theodor förbereddes gicks samtliga namn igenom för normalisering mot officiella register för att minska antalet fel i personuppgiftera.Via nätet är bara namn tillgängliga. Vikt har lagts vid den geografiska upplösningen och bilderna är fördelade på ca 350 platser i socknen. Bilddatabasen Theodor.
Gå igenom sökbegrepp för avancerad sökning. Testa sökningar på enkla begrepp, med flera sökbegrepp.

Sevärdheter finns av olika typer, se översikt.
I ett samarbete mellan Sockenföreningen, Naturskyddsföreningen och Ljustorps hembygdsförening har över 20 faktablad tagits fram över vandringar i Ljustorp med historiska och eller naturvärden. Se översikt och välj något exempel.

Det är kanske olämpligt att presentera hela föreningens samling av föremål på hemsidan. Istället har vi valt att presentera ett 80-tal föremål med beskrivning och användningsområde.
Titta på ex stickmaskinen som väckt stort gensvar

Böcker och referenslitteratur. Böcker till salu, böcker att läsa på hemsidan och referenslitteratur.
På hemsidan finns det en del inspelningar av intervjuer med ljustorpare som berättar. Lyssna gärna på berättelsen om Hildas resa från Sulå till Bredsjön. Lyssna på något helt annat, tändkulemotorn från en 1918 års Bolinder traktor.
Man kan söka på hemsidan med hjälp av innehållsförteckning och sakområde. Det går också att söka på kartan där det finns angivet att det finns information. Välj område du är intresserad av och klicka där, välj en markering och klicka där. Svaret på den klickningen kan vara en länk till bilddatabasen och berörd bild eller bilder visas. Finns artiklar om platsen kan det komma upp en samlingssida för platsen och man får välja hur man vill gå vidare. Klickar man på översiktens sydöstra hörn, Stavre finns dels den nya kartan dels en äldre karta med alla gamla torp markerade och det går att läsa vilka som har bott på torpen. En tydligare modell skall tas fram för det fortsatta arbetet.
Domboken är en stor del av hemsidan och ger mycket stora möjligheter för forskare av olika typer att hitta material för sina studier. Gå till första sidan klicka till Dombokssidan. Undersök sökmöjligheterna. Sök på årtal, välj 1720 klicka fram och tillbaka med originaltext och transkriberad text. Gå tillbaka till Dombokens huvudsida, sök på plats,sök sedan på person. Gå tillbaka till Dombokens huvudsida,klicka på utvalda fall. Välj ex familjen Löfling, läs om Linnelärjungen Pehr löfling för att se potentialen i Domboken.

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2013 Olof Ulander

Uppdaterad 20130911