Första sidan    
  Sevärdheter  
     

Ljustorps Hembygdsförening

 

Bronsåldersgrav i Lövberg, Lövbergskyrkan
Bilddatabasen

Den skyltade stigen leder upp till en stor bronsåldersgrav, som är c:a 3000 år gammal. Under vandringen får du njuta av en underbar utsikt över Ljustorpsdalen, som under bronsåldern var en vik av havet. Strax norr om graven kan du beskåda dalgången upp mot Lagfors. Stigen är c:a 0,5 km lång.

Beskrivning av Riksantikvarieämbetet:

Röse, oregelbundet, ca 15 m diam och 1,6-2 m h. Stenarna är huvudsakligen 0,2-0,6 m st och skarpkantade. Röset är kraftigt omplockat och 4 oregelbundna gropar 1-3 m diam och 0,3-0,6 m dj ger röset en högre profil än den ursprungliga. I N, V och S kanterna är också omplockat vilket ger röset dess oregelbundna form. Intill och i N kanten är en stensamling, 2 m diam och 0,4 mh - röse eller efter omplockning?

Enligt Riksantikvarieämbetet är typisk datering "Bronsålder".

Bilden är ett montage då det idag finns en trädskärm mellan högen och utsikten. Bilden är framtagen för att visa hur åsynen av högen mötte de som kom inseglande i bronsålderns havsvik mellan bergen i fjärran.


Parkerings-möjlighet finns alldeles innan stigen börjar. Stigen är skyltad och markerad i terrängen. På kartan nedan är stigen markerad med röda prickar.
© Lantmäteriverket Gävle 2001. Medgivande I 2006/202. Gäller tom 2009-12-31


Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2009 Olof Ulander

Uppdaterad 20181122