Första sidan    
  Sevärdheter  
    Edstabäcken

Ljustorps Hembygdsförening

 

Garveriet i Edstabäcken

Gottfrid Laurin beskrev också Kvarnåns garveries historia i "Ljustorp förr och nu". Delar av texten återges här utökad med fler berättelser. Ett garveri fanns också vid Kvarnån strax nedom landsvägsbron och byggdes 1883 av en garvare Karl August Karlsson, vilken först (1874-1875) kom till ett gammalt uttjänt garveri vid den lilla bäcken i Mjölsätt och som ägdes av hemmansägare Anders Eriksson-Wallgren. Karlsson lät uppföra ett nytt garveri i Edsta, där det förut fanns ett boningshus med kök, kammare och salsrum, tidigare nyttjat som småskolelokal där bl a skollärare Bäckström var verksam. När garvaren kom dit förvandlades salsrummet till verkstadsrum, en förstuga blev läder- och affärsbutik och en kammare på vinden kom att nyttjas som bostad för gesäller. 1892 står han upptagen som utflyttad till Sundsvall i församlingsboken.

Se bilden nedan. Till vänster i förgrunden ligger garveriet. Den stora byggnaden till höger är garvarens bostad, försäljningslokal mm. Sockenvägen går hitom staketet.


Garvaren Anders Johan Malmqvist med hustru Anna Katarina Eriksdotter (dotter till en garveriägare i Borgsjö) och 2 små döttrar flyttar in från Borgsjö 31/8 1891. Sedan Karlsson 18920330 flyttat till Sundsvall övertogs rörelsen av A. J. Malmquist. Vid ett tillfälle när Malmquist hade med sig ett parti skinn till Sundsvall för försäljning blev han lurad på både pengar och skinn. Detta var en katastrof. Han behövde enligt Annas dotterdotter Annika Nordvall Karlsson, låna 100 kr för att kunna fortsätta. Det var dock ingen av bönderna som ville borga för detta och Malmquist tog livet av sig. Anna Malmquist startade bageri i Fuske 1892, något som hon också kunde sedan sitt hem berättade Annika. På så vis träffade hon 1893 garverigesällen Karl Oskar Viksell och den 20/5 är han och änkan Anna Katarina Eriksdotter noterade som fästefolk i husförhörslängden. De gifter sig den 9/3 1895 och han drev garveriet vidare. I samband med en resa till Sundsvall för att sälja garvade skinn försvann Oscar Wiksell. Försvinnandet polisanmäldes och noteras i Ljustorps obefintlighetsbok som försvunnen 19011016. Gunnar Berglund har 2015 kunnat visa att enligt Ljustorps dödsbok avlider han i magkräfta i Enköping år 1908, endast 46 år gammal. Garvare nr 3 blev så småningom Karl Alfred Nilsson från Karlstad, som 1899 var på resa och jakt på jobb. I Lögdö fick han höra talas om garveriet vid Kvarnån och den ensamma "änkan". Han tog chansen, gick dit , tycke uppstod och han fick barn med änkan Anna Malmquist år 1900. Nilsson drev garveriet i Edsta tills vårfloden 1919 kom och ödelade allt. Ulf Lögdahl minns hur hans mamma (Annas dotter) berättade hur hemskt det var när deras hus slets isär av vårfloden och det regnde in på allt bohag som var kvar. Familjen Nilsson bosatte sig efter vårfloden i Fuske genom att bygga ut bageriet. Nilsson byggde där ett litet garveri vid bäcken, bakom Annas bageri och var verksam där tills yrket efter ett antal år inte längre var lönsamt. Nilsson försörjde sig sedan genom att sälja kaffe i bygden.

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2015 Ljustorps Hembygdsförening
Uppgjord 20050525

Uppdaterad 20151114