Första sidan    
  Sevärdheter  
     

Ljustorps Hembygdsförening

 
Klapperstensfält med GPS angivelser
Position Latitud, N Longitud, E Not
Startpunkt för stigen 62 39.559 17 18.289 Vändplats med parkeringsmöjligheter
Klapperstensfält 62 39.657 17 18.178 Hela området innehåller större och mindre klapperstensfält.
Fäbodstigen möter ny väg 62 39.816 17 18.140 Parallellt med stigen har byggts en timmerväg
Stig till fångstgropsystem 62 39.943 17 18.122 Edsta fångstgropsystem består av 11 fångstgropar.
Vändplan för ny skogsbilväg 62 40.084 17 18.113 Här slutar den nya skogsbilvägen invid stigen.
Stig till klapperstensfält 62 40.349 17 18.083 Skylt visar var man kan gå upp. Stig är snitslad.
Klapperstensfält A 62 40.375 17 17.953 Fältet ligger på ca 238 meters höjd,
Klapperstensfält B 62 40.380 17 17.928 Fältet ligger på ca 240 meters höjd
Klapperstensfält C 62 40.394 17 17.902 Fältet ligger på ca 245 meters höjd. Det innebär att havet slutade här omkring 6800 år före Kristus. Mitt i fältet finns några gropar som kan ha använts som köttgömmor.
Utsiktspunkt 62 40.379 17 18.166 Vacker utsikt över skogen
När inlandsisen drog sig tillbaka för ungefär 9000 år sedan så fjädrade landet snabbt uppåt. De ca 10 meter som skiljer fälten åt i höjd motsvarar klart mindre än 100 år.

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2001 Olof Ulander

Uppdaterad 20110501