Första sidan    
  Sevärdheter  
    Skäljomsbäcken

Ljustorps Hembygdsförening

 

Damm
Bilden visar dammen nedströms. Till vänster löper damm-vallen.
I framkant av bilden syns platsen där reglerluckorna har funnits. Till höger en bit in syns betongfundamenten för reglering och utlopp till kraftstation
Dammen sedd uppströms och med utloppet och plats för reglerluckorna till vänster.

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2001 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20020114