Första sidan    
  Sevärdheter  
    Skäljomsbäcken

Ljustorps Hembygdsförening

 

Såg.
Resterna av fundamenten efter sågen håller sakta på att försvinna under vegetationen. Några stora sprickor kunde dock inte upptäckas då fotot togs år 2001. Rester av ett gammalt reglervred ligger kvar. Sågen användes under 1920 och 1930 talen.

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2001 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20020114