Första sidan    
  Sevärdheter  
    Skäljomsbäcken

Ljustorps Hembygdsförening

 

Vattenkanal
Till vänster syns resterna av det som måste ha varit fundament för dammluckor till den nedre dammen
( Nickesdammen ). Till höger syns den långa vattenkanalen gå in. Den börjar med en regleranordning under stenarna längs fram.
Här syns vattenkanalen tydligare. Den hade sådana dimensioner att den också borde ha fungerat som ett vattenmagasin för toppar i effektbehov.
Vattenkanalen avslutas med denna betongkonstruktion för att fästa tuben och reglera flödet. Det runda hålet gick till sågen och troligen även till hyvleriet/kvarnen.Det fyrkantiga hålet kan ev ha gått till kvarnen men var troligare för rengöring och reglering.
Ovanstående betongkonstruktion syns till vänster i bilden. sågfundament finns i riset till höger i bilden.En stenlagd kanal för bl a tuben går fram och förbi sågplatsen.

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2001 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20020114