Första sidan    
  Sevärdheter  
   

Ljustorps Hembygdsförening

 

Stig Tuna fäbodar till Tuna by
Tunaböndernas fäbodar efter Mjällån - nuvarande Tunbodarna - har säkert sina anor från 14-1500-talen. Stigen nöttes upp av de som varje vecka bar hem grädden. Fäbodarna omvandlades under 1800-talets mitt till torpställen och då fortsatte torparfamiljerna att gå till kyrkan samma stig. Intill gångbron över Mjällån, kan du även besöka Petter Norbergs torp, där foton från torpets glansdagar finns uppsatta. Vid slutet av kyrkstigen intill Bybäcken passerar du platsen för en vattendriven ramsåg på 1780-talet. Dit är det skyltat. C:a 5 km lång

© Lantmäteriverket Gävle 2001. Medgivande I 2006/202. Gäller tom 2009-12-31

En vandring längs stigen bjuder på en annorlunda natur med dramatiska nipor efter Mjällån, där timmerlassen med säker hand kördes nedför nipornas branter till vältplatserna efter ån. Efter stigen finns också :
- Vissa lämningar efter ett kolarboställe och kolugn från 1940 - talet. Här framställdes kol till gengasbilar. - Rester av skogsslåtterängar där hö bärgades trots att det låg så långt från Tuna by.
- Flera älgfångstgropar finns efter stigen och påminner om tusenåriga jakttraditioner.
- När stigen närmar sig Bybäcken når man platsen för en vattendriven ramsåg som byborna i Jällvik och Tuna byggde 1785 ( S ). Platsen känns igen genom tillståndsdokumentens tal om en naturlig ränna fram till sågen. På höjden söder om sågplatsen bodde sågtorparen. Husgrunden och brännässlan finns kvar.
- Längre upp i bäcken mot vägen finns stenläggning kvar så att man kan se var byns mjölkvarnar funnits. Stigen är skyltad och markerad i terrängen. Parkeringsmöjligheter finns i båda ändar av stigen. PN står för Petter Norbergs torp som kan vara en egen utflykt eller ett tillägg.

Stigen går i ett område som man övervägt att fridlysa från kommunens sida.

Vandring efter stigen - en personlig berättelse.

 


Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2001 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20060702