Första sidan    
  Sök i Ljustorp  
   

Ljustorps Hembygdsförening

 

Ljudinspelningar rörande Ljustorp

Följande äldre inspelningar är kända. Finns fler inspelningar är föreningen intresserade av få kännedom om detta.

Inspelning nr L1001 av Petrus Nordlander
Deltagare är Malin Nyman ( 1902-1984 ) och Petrus Nordlander Mellberg ( 1909-1991 ).
Samtalet handlar om Malins familj, garvarna vid Edstabäcken, och hur hon upplevde vårfloden 1919. Ett ögonvittnesmål i första person.
Inspelningen är troligen gjord samma år som L1003 och L1004 dvs 1978.
Välj avsnitt här

Inspelning nr L1002
Deltagare är Ottilia Kjönberg ( 1901-1988 ), i bakgrunden troligen Signe Erika Andersson (1907 ) och Petrus Nordlander ( 1909-1991 ). Samtalet handlar om sågen i Edsta där mobrodern Per Sillén var starkt engagerad och lite om syskonens uppväxt.
Inspelningen är troligen gjord samma år som L1003 och L1004 dvs 1978.
Välj avsnitt här

Inspelning nr L1003 av Petrus Norlander
Deltagare är Lars Bergman Öppom och Petrus Norlander Mellberg ( 1909-1991 )
Samtalet handlar om kyrkbranden 1931 och bildandet av brandkåren, genomgång av sågar, kvarnar i Mellbergsbäcken mm. Välj avsnitt här.
Inspelningen är troligen gjord 1978 (Man talar om att lämna material till Tage Allergård som 1978 gav ut boken
"Bygd i förvandling" del 1 och 2).

Inspelning nr L1004 av Petrus Norlander
Deltagare är Axel Millberg Slättmon och Manne Lövgren Slättmon.
Samtal om flottningsarbetet i området väster om Laxsjön.
Inspelningen är troligen gjord 1978.
Välj avsnitt här.

Inspelning nr L1005 av Lena Svelander.
Deltagare är Hilda Löfgren född Bredin, Bredsjön.
Minnen från Bredsjön, om skolgången, fattigdomen och hur de drygade ut fodret till kreaturen med torkat löv och barkskav samt vitmossa.
Inspelningen är gjord den 25 januari 1992.
Läs mer och välj avsnitt här.

Inspelning nr L1006 av Sven Molander.
Deltagare är Georg Åberg Käckelbäcksmon.
Berättar om händelser från Laxsjön och dess omgivningar.
Inspelningen är gjord 1992. Längd ca 30 minuter.
Välj avsnitt här.

Inspelning nr L1007 av Nils Johansson
Del 1 är inspelad hemma hos Nils Johansson i Tuna och det är Gottfrid Svärd som pratar. Den andra delen är inspelad på församlingshemmet och även här är det Gottfrid Svärd som talar.
Inspelningarna är gjorda den 22 oktober 1975 och den 2 november 1975.
Välj avsnitt här.

Inspelning nr L1008 av Lena Svelander.
Deltagare är Hilda Löfgren född Bredin, Bredsjön.
Hilda berättar från familjens besök i Kanada 1927 till 1929 med ett återbesök 1973.
Inspelningen är gjord den 26 oktober 1991.
Läs mer här.

Inspelning nr L1009 av Johan Molander.
Deltagare är Johan Molander född på Västa Laxsjön 1915.
Johan har själv gjort inspelningen och berättar händelser från sin egen barndom, historier han hört, läser egna och andras dikter och spelar dessemellan musik. Inspelningen är gjord runt 1990.
Johans inspelning finns på kasett, dessutom finns på dvd en version med bilder och kartor mm gjord 2009 av Olof Ulander som båda kan avlyssnas/betraktas efter överenskommelse.
Några berättelser kan avlyssnas här.

Inspelning nr L1010 av Olof Ulander
Ulls-Britt Larsson sjunger sången "Friarvisan från Ljustorp" av Axel Lindfors Fuske. Läs mer och lyssna här.

Inspelning nr L1011 av lärarna Livan Ledin o Gösta Fahlander, Stige skola.
Inspelningen är gjord 19750915 och inspelat på kassettband.
Sara Teresia (Tea) Lindström 1906-1986 intervjuas om livet på Gudmundstjärn.

Inspelning nr L1012 av Katarina Rönngren
Inspelningen är gjord 1984 och inspelad på kassettband. Sara Teresia (Tea) Lindström 1906-1986 intervjuas. 1. Barnamord på Bredsjön
2. MärtaBrittas födelse 3. Kan hälla (Sågen ?) 4. Johannes hälla
5. Försvunnen flicka  ( Jon Jonsson) 6. ”Lördagsledigt” 7. Pelle Wallin
8. ”Tvångsgifte” 9. Fosterbarn på Gudmundstjärn 10. Översvämning
11. Jul på Gudmundstjärn 12. Kalas, Livet på Gudmundstjärn

Inspelning nr L1013 av Olof Ulander
Inspelningen är gjord i juni 2011 på en utflykt till Färbäckens kraftstation.
Läs reportaget och lyssna på berättelser med Arnold Thunström och Gunnar Höglund.

Inspelning nr L1014 och L1015 av Folkminnesarkivet i Uppsala.
Deltagare är Hildegard Källberg Bredsjön, Petter Persson Bredsjön, Gottfrid Svärd Mellberg.
Samtal som handlar om gamla seder i bygden, slakt, hembränning, tröskning med slaga, tillverkning av redskap av olika slag, om vittra å baran, jakt mm
Inspelningen är gjord 1946. Kopia kan köpas av Folkminnesarkivet, ULMA bd7453, eller efter överenskommelse avlyssnas på Hembygdsgården.


Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2001 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20160405