Första sidan  
Vem bodde var!
Hembygdsförening

Vem bodde var i Ljustorp med fokus på tiden 1850-1950

Under en 10-årsperiod drev Arnold Thunström ett antal studiegrupper sammansatta av personer med stor lokal kännedom för att dokumentera vilka som bott i torp och backstugor under den stora befolkningsexpansionen i Ljustorp  under 1800-talet. Dessa bostäder, fastighetsbildningar, naturtyper och sociala sammanhang är nu till stor del borta.


Läs om ett exempel, "Petter Norbergs" (eg Jonas Peter Andersson Norbergs) torp.

De olika studiegruppernas medlemmar redovisas här. För att göra materialet mer lättillgängligt har det digitaliserats och gjorts sökbart och de flesta kartorna har gjorts om för att bli mer lättlästa men den ursprungligt använda grundkartan har behållits för varje område.

Sök boställe för en person.

Sök boende i en viss fastighet.

Fler ställen att söka på.

 


Den digitaliserade och sökbara versionen har tagits fram av

Olof Ulander och Olle Burlin 2020.


 

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2020 Olof Ulander
Uppgjord 20200917

Ändrad 20201115