Första sidan    
  Aktiviteter i Ljustorp  
    Aktiviteter augusti

Ljustorps Hembygdsförening

Tidigare månadens bild.

Månadens bild augusti
Bild nr 10733. Dansbanan i Bredsjön i slutet på 1930-talet med några män. Den första nöjesplatsen med dansbana i Bredsjön låg vid Lerbrodammen intill Elias Jonssons sommarstuga. Bredsjön 1:58. Det var under åren 1927 till 1934 som man höll till där. Därifrån flyttades dansbanan till den nya idrottsplatsen där denna bild är tagen. Runt dansbanan byggdes olika stånd för tombola, pilkastning och servering. Mellan kl 18 och 21 var det gammal dans, därefter modern. Tomtvarvet efter dansbanan fanns kvar år 2001. Dansbanan sjönk ihop på mitten när det var mycket folk berättade Gustav Sjöström under ett besök på platsen år 2001. Man gjorde därför ett nytt golv med spåntade bräder som höll de dansande. Bilden från familjen Östman.

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2006 Olof Ulander

Uppdaterad 20070801