Första sidan    
  Bilder  
   

Ljustorps Hembygdsförening

 

Månadens bild
År 2002
Månadens bild mars. Bild nr 10338. Bilden är troligen tagen av Albert Wikman, son på gården bakom i Jällvik. Bilden är tagen ca 1920 och kvinnan till vänster är Signe Wikman, syster till Albert...........
Månadens bild april. Bild nr 10767. Väl iordningsställda timmervägar kunde bära stora timmerlass dragna av hästar. Ofta var det brant och det krävdes stor skicklighat av föraren att klara timmerlass och.........
Månadens bild maj. Bild nr 10883. Musikcirkel för nybörjare som leddes av Petrus Nordlander i slutet på 1950 talet. Man träffades en gång i veckan på skolan eller som här hemma hos ....
Månadens bild juni. Bild nr 10469. Under 1920 och 1930 talen var det inte så vanligt med stora bröllop. Bilden beskriver ett midsommarbröllop midsommardagen den 24 juni 1944........
Månadens bild juli. Bild nr 10752. Bilden är tagen 1937-38 på Östmans torp i Bredsjön. Höskördefolket står uppställda runt den hösläde som man använde för att samla ihop hö runt diken och mjukare mark.
Månadens bild augusti. Bild nr 10754. Bilden är tagen 1938 i Bredsjön. Man hann med att ta sig ett dopp i allt arbete i jordbruket. Baddräkterna var annorlunda, sydda i helt andra material än idag. ......
Månadens bild september. Bild nr 10264. Bilden är tagen 1915 i Bredsjön. Fotograf var Albin Lindström. När bilden togs fanns det dessa två seglande båtar i Bredsjön.....
Månadens bild oktober. Bild nr 10906. Bilden är tagen den 17 april 1893 och visar Lagfors bruk. .....den är den hitintills enda kända bild som visar det gamla järnbruket nära nog intakt med produktionsanläggningar .....
Månadens bild november. Bild nr 10214. Bilden är tagen ca 1920 på Söderlunds gård i Tuna by. Bilden visar dottern i huset som hette Olga Söderlund ( gift Nygren ). Vid detta tillfälle hade Olga varit i Högland och tävlat med denna ko....
Månadens bild december. Bild nr 11010. Bilden är tagen 1905 vid häradsrättens sammanträde som skedde i tingshuset som var det hus som Barbro Bergfors bor i nu i Edsåker. .....
År 2003
Månadens bild januari. Bild nr 11066. Bilden känns mycket spännande eftersom den ger en direkt koppling till 1700 talet. Mannen på bilden är bonden Anders Andersson i Åsäng född 1789 död 1866 med sin hustru Märta Jonsdotter född 1793......
Månadens bild februari. Bild nr 10998. Bilden är tagen i Fuske på 1960-talet och visar plogning med häst. Det är Frits Forsberg som kör hästen. Vägarna plogades förr av bönderna med ansvar för varsin del av vägen....
Månadens bild mars. Bild nr 11057. Bilden visar 4 damer som återförenas efterlång åtskillnad. Från vänster är det Beda Näslund, sedan Hulda Westin / Wolf som vistades i USA till 1949......
Månadens bild april. Bild nr 10794. Bilden är tagen vid en av de många studiecirklar som hölls och fortfarande hålls i Ljustorp. Den här bilden visar deltagarna i Vita Bandets barnavårdskurs 1955......
Månadens bild maj Bild nr 10729. Timmer bröt i Skrovelforsen någon gång under 1930-talet. Fr v Gustav Sjöström, Erik Östman, Albin Nylen, Andreas Zellin, Ejnar Sjödin, Emil Sjödin, sittande Uno Östman
Månadens bild juni Bild nr 10600. Bilden är tagen iJällvik troligen strax efter år 1900. Till vänster sitter Petter Wikman som är i färd med att bygga ut och förbättra gården.
Månadens bild juli Bild nr 11004. Bilden är tagen vid färjestället på Skeppsholmen och man är beredda att lägga ut för att åka över till Fjäl. Under sommartid var sorteringsverket Lövudden en stor arbetsplats......
Månadens bild augusti Bild nr 11014. Bilden är tagen hos Nordstrands i Högland i början av 1950-talet. På bänken vilar Ragnhild Nordstrand några minuter efter en stortvätt en sommardag....
Månadens bild september Bild nr 10460. Bilden är tagen vid en dans på Emmas kulle i Fuske någon gång på 1930-talet. Från Bredsjön i norr till Stavre i söder fanns denna typ av dansbanor, ofta med stånd för tombola, pilkastning och servering i närheten......
Månadens bild oktober Bild nr 11185. Bilden är tagen är tagen i augusti 1915 av Albert Wikman Jällvik och visar Lagfors- dammen nedifrån. Bilden är "upptäckt" i ett album som ställts till förfogande av Hans Wikman ( son till Albert )....
Månadens bild november Bild nr 10401. När höstmörkret kröp fram fanns det tid för för aktiviteter av det mer fantasifulla slaget. På månadens bild visas en teatergrupp med idel lokala förmågor.....
Månadens bild december Bild nr 11137. Bilden beskriver en händelse den 16 april 1933. En bil körde i dåligt väglag genom räcket ned i Mjällån på vägen mellan Sanna och Åsäng. Det skall ha varit spritlangare från Indal som förolyckades.
År 2004
Månadens bild januari Bild nr 10762. Skogsarbetet förr i tiden var mycket hårt men det hade sina ljusa stunder som här i en matpaus. Elden användes för att ge värme, torka handskarna och koka färskt kaffe i pannan som hänger ovanför elden.
Månadens bild februari Bild nr 11242. Bilden är tagen ca 1914 på Wikmans gård i Jällvik. Bilden visar en något annan skidutstyrsel än vad vi är vana vid idag. Bilden är tagen på en välbeställd gård så man får antaga att skidutrustningen återspeglar vad som var brukligt.....
Månadens bild mars
Bild nr 10608. Bilden är tagen på 1870-talet och visar en man i vargskinnspäls vilket var exklusivt även på den tiden. Mannen hette Gudmund Wiklander och var son till en sågverksägare Erik Wiklander.....
Månadens bild april
Bild nr 11133. Bilden är tagen på andra halvan av 1950-talet. Efter andra världskriget hade Sverige en stark tillväxt i ekonomin som gav möjligheter för en ny framväxande särskild ungdomskultur som återspeglades även i Ljustorp. .....
Månadens bild maj
Bild nr 11428. Vintern är slut och det är bl a dags att se över taken på gården. På bilden sitter Nils och Uno Östman på taket på sin loge med en fantastisk utsikt över Bredsjön.
Månadens bild juni
Bild nr 10655. Bilden är tagen på Edéns gård i Tuna by 1981. Potatis placeras på två band, som drivs av hjulet närmast kameran, och fördelas ut i jorden på lämpliga avstånd.
Månadens bild juli Bild nr 11431. När sommarvärmen blir för svår får man ta kompisarna med sig och åka till någon badsjö. Här har 7+1 unga män från Bredsjön i slutet på 1940 talet packat in sig i en bil .....
Månadens bild augusti Bild nr 11487. Bilden är tagen på landsvägen i Skäljom i början av 1950-talet av John Thunström. De tre cyklande damerna är från vänster Rut Thunström, Eva Edén och Ingegerd Hägglund. I början på 1950-talet var det få kvinnor som hade körkort för bil .....
Månadens bild september Bild nr 11454. Bilden är tagen en sommar-morgon under 1930-talet i Bredsjön. Bilden visar syskonen Axel Östman och Engela Östman. .....
Månadens bild oktober Bild nr 11471. Bilden är tagen omkring 1950 av Torvald Thunström och visar en av Ljustorps elektriker, John Thunström, på sin andra motorcykel. På pakethållaren har han verktyg och materiel för sitt arbete........
Månadens bild november Bild nr 11061. En bild från vardagen omkring 1920. Sällskapet står utanför Söderlunds bagarstuga i Edsåker och håller troligen på med ett bak. Det är kaffedags och mannen har fått sin kopp och dricker sitt kaffe på fat för att höja njutningen.
Månadens bild december Bild nr 11493. Bilden är tagen troligen på 1940 talet på kraftledningen från Lagfors ned genom Ljustorp. Fotograf är John Thunström eller Tolle Thunström som båda under många år arbetade bl a med underhåll på kraftledningen.......
År 2005
Månadens bild januari Bild nr 11429. Bilden är tagen någon gång mellan 1945 och 1950 från familjen Östmans gård med utsikt över Bredsjön. Den vackra utsikten finns inte längre då området är täckt av skog. Den skidåkande flickan heter Engla Östman gift Hamrin.....
Månadens bild februari Bild nr 11472. Bilden är tagen 1946 av John Thunström och visar Laxsjöns sydöstra del. Laxsjön är full av timmer och på bildens vänstra sida finns en anordning för att vinscha timmer brötar över sjön......
Månadens bild mars Bild nr 10121. I bakgrunden syns en kornhässja och framför det det flyttbara tröskverket Gevalia och längst till höger en stor tändkulemotor. Bilden är tagen på 1920-talet ....
Månadens bild april Bild nr 10418. Bilden är tagen omkring 1925 någonstans i Bredsjön. Jägarna på bilden är Hilding Berglund och Uno Lindström och bilden togs av Albin Lindström bror till Uno vilka bodde på herrgården i Bredsjön.....
Månadens bild maj Bild nr 11576. Bilden är tagen av Sven Hedin 1963 och visar Nils Edén i sin gårdsverkstad i Edsta. .....
Månadens bild juni Jan Bengtsson står och tittar ned på Mjällån som rinner bred och mäktig långt därnere. Där ligger Dammnäset och Dammbacken men ingen damm eller dammrester.....
Månadens bild juli Bild nr 11671. Utsikt från Edsta ned mot Mellberg. Kyrkan går att se som en vit fläck något till vänster. Det är Alma Laurin som räfsar hö och Tor Edén kör ihop med häst och släpräfsa. Man riktigt känner värmen, insekterna och valkarna i händerna......
Månadens bild augusti Bild nr 11605. Bilden är troligen tagen i slutet av 1920-talet. I bakgrunden lyser solen genom en gärdesgård och på en stig som leder ned till en brygga vid Skäljomsbäcken, som syns till höger.....
Månadens bild september Bild nr 11662. Bilden är tagen år 1891 i Stockholm och föreställer Bernhard Rönngren ( 1869-1901 ) från Fjäl sedemera Stavre. Enligt B Rönngrens inskrivningsbok gjorde han sin militärtjänst vid Kongl. Svea Trängbataljon Marieberg.......
Månadens bild oktober Bild nr 11648. Bilden är tagen på 1930-talet i Stavre framför Rönngrens gård. Det är Ruben Rönngren som står vid sin bil......
Månadens bild november Bild nr 200510281086. När det sker en så stor sak som öpnnandet av en ny butik i Ljustorp måste det få vara med på månadens bild också. Den 28 oktober 2005 öppnades en helt nybyggd butik i Ljustorp till ortsbornas glädje.
Månadens bild december Bild nr 11625. Bilden är tagen på 1930 talet av Bror Berg i Uddefors och visar Hugo Bredin på cykel på en kanske vårvinterväg. Hugo har benlindor under raggsockorna och rejäla kängor.....
År 2006
Månadens bild januari Bild nr 11403. Det finns mycket få äldre bilder som visar hur man firade sin jul i Ljustorp. Den här bilden är hämtad från familjen Larsson i Tuna. Bilden är kraftigt skadad men visas ändå därför att den är så ovanlig....
Månadens bild februari Bild nr 11009. Bilden är tagen på 1920-talet av en okänd fotograf. Platsen heter "Övre Ådalsstugan" i Ådalen i nordvästra delen av Ljustorp. Här är det handkraft och hästkraft som gäller. Männen står uppställda framför huggarkojan och visar sina verktyg .....
Månadens bild mars Bild nr 11782. Ännu ett vykort har kommit till undertecknads kännedom, nämligen nedanstående vy över Lagfors. Kortet är avsänt från Ås 19120529 och är gjort efter 1905. Det är en fin vy över Lagfors med bruksgatan......
Månadens bild april Bild nr 10120. Bilden är tagen våren 1927 av Bror Berg och visar Viktor och Erik Berg, Uddefors,i arbete med vedsågning. Bror Berg har skrivit följande text på baksidan av kortet; " Ett vårtecken.....
Månadens bild maj Bild nr 11581. Bilden är tagen av en okänd fotograf 1938-1940 och visar en liten snickeriverkstad i byn Stora Roten hos Einar Edberg. Man tillverkade bl a dörrar och fönster i verkstaden......
Månadens bild juni Bild nr 11621. Bilden är tagen troligen på 1930-talet av Bror Berg, Uddefors. Flickan på bilden heter Karin Åström. Även om flickan klätts fin så är nog huvudmotivet den fina lekstugan som kan väcka dåligt samvete hos vilken morfar/farfar som helst än idag.....
Månadens bild juli Bild nr 11477. Det är högsommar och en lämplig tid för utflykter. Kanske kan ovanstående bild vara inspiration. Bilden är tagen från Burbergets topp med ustikt över Ljustorpsdalen......
Månadens bild augusti Bild nr 11439. Bilden är från familjen Östmans samlingar och visar bl a Nils Östman. Familjen bodde och verkade vid Bredsjön. Bilden är från en bärplockningsutflykt med mycket att plocka i......
Månadens bild september Bild nr 11595. Första måndagen i den första hela veckan i september startar älgjakten. En stor del av befolkningen i Ljustorp ger sig då ut i skogen. Att jaga älg innebär också mycket kvalificerat arbete med den efterföljande hanteringen av det skjutna djuret.....
Månadens bild oktober Bild nr 10463. Bilden är tagen på 1930-talet vid Nylandsforsen. Det är mycket vatten i ån och flottningsrännan närmast kameran går full med vatten så det var flottning. .....
Månadens bild november Bild nr 11632. Originalbilden bär texten"Snöstorm 1925". Fotograf är Bror Berg som levde och verkade vid Rundbacken i nordvästra delen av Ljustorp. Det troliga är att bilden är tagen på någon av hans grannar vid Rundbacken. ....
Månadens bild december Bild nr 11281. Bilden är tagen på 1940-talet av Sven Hedin, tidigare journalist på Sundsvalls Tidning. Bilden visar messmörskokning på Johanssons gård i Tuna by......
År 2007
Månadens bild januari Bild nr 10243. Bilden är tagen på 1930-talet i byn Jällvik hos familjen Hamrin. Till vänster sitter Anders Hamrin på en timmerdoning och till höger står Axel Hamrin ......
Månadens bild februari. Bild nr 11830. Bilden är tagen i slutet av 1940-talet vid byggandet av en ny bro över Mjällån vid Sanna, Kallnäsbron. Bilden togs antagligen av Sixten Nilsson. I förgrunden syns den tidigare bron som troligen byggdes efter översvämningarna 1919...
Månadens bild mars. Bild nr 11855. Bilden är tagen 1924 och visar torpet Brännan i Edsåker. Väldigt många av torpen i Ljustorp vid denna tid är enkla sex-knutars stugor med eller utan övervåning. På Brännan har man låtit fantasin flöda ......
Månadens bild april. Bild nr 11867. Bilden är tagen 1937-1938 och visar bybor i olika åldrar från Fuske by på skidutflykt till Röje. Bilden utstrålar lugn och glädje, man hade helt enkelt kul.....
Månadens bild maj. Bild nr 11740. Bilden är tagen på 1950-talet av Sven Hedin som i många år var medarbetare på Sundsvalls tidning. Den fiskande mannen står vid Nylandsforsen, Fuske.....
Månadens bild juni. Bild nr 11725. Bilden är tagen av Sven Hedin 19721003 och dagen efter publicerades den i en artikel i Sundsvalls Tidning skriven av Sven......
Månadens bild juli. Bild nr 10209. Även de tidiga bilägarna i Ljustorp gjorde sommarutflykter i sina bilar. Bilen på bilden, en Chevrolet från 1926, ägdes av bröderna Edén mellan 1926 och 1937. ....
Månadens bild augusti Bild nr 10733. Dansbanan i Bredsjön i slutet på 1930-talet med några män. Den första nöjesplatsen med dansbana i Bredsjön låg vid Lerbrodammen intill Elias Jonssons sommarstuga. Bredsjön 1:58....
Månadens bild september Bild nr 10838. Skolorna har just börjat och hösten kommer krypande. Skillnaden i hur man klädde sig inför hösten är mycket olika idag och för, säg tre generationer sedan. Bilden nedan ser ut som en bild ur en Elsa Beskow-bok. ....
Månadens bild oktober
Bild nr 11436. Bilden är tagen troligen på 1930-talet vid en strandkant av Bredsjön. Bilden finns i familjen Östmans samlingar som ett 6 x 9 cm stort negativ av bra kvalitet.....
Månadens bild november Bild nr 200709284998. Bilden ger ett livligt och festligt intryck. En stor svensk flagga hänger på väggen mellan fönstren och två korslagda flaggor sitter på varje sida om fönstren. Det är kanske fem stycken servitriser som passar upp....
Månadens bild december Bild nr 20071028. En del historia får man söka bland stenar och gamla kort en del finns där mitt ibland oss fast vi kanske inte alltid ser den. Så är det med Riibodarnas Missionshus som ligger i byn Rii fast inom Ljustorps gränser.....
År 2008
Månadens bild januari
Bild nr 10493. Bilden visar Ljustorps första skolbyggnad, som byggdes i enlighet med folkskolelagen från år 1842. Lagen föreskrev att folkskoleverksamheten skulle vara igång inom 5 år och det klarade man nästan i Ljustorp.......
Månadens bild februari Bild nr 10841. Bilden är tagen 1932 och visar elever från Bredsjö skola som tillsammans med sin lärare är på utflykt till Bredsjöstugan på Norra Berget i Sundsvall. Säkert ett stort äventyr för de allra flesta av barnen......
Månadens
bild mars
Bild nr 11369. Bilden utstrålar en lugn pastoral skönhet. Söndagsklädda människor njuter av sällskapet och naturen, som en målning av någon av de franska impressionisterna. Vid andra sidan av Bredsjön ser man skolan, herrgården och stora öppna ytor....
Månadens
bild april
Bild nr 11780. Bilden är tagen 1957 vid en avverkning vid Brasklinsberget, Lagfors. Det är Adrian Andersson som arbetar med en av de tidigaste handburna motorsågarna. Motorn är kringbygd med en stålrörsställning, ungefär som dagens små elkraftaggregat är. Adrian håller i stålrören och sågsvärdet pekar rätt ut.......
Månadens
bild maj
Bild nr 11887. Bilden är tagen på 1950-talet av Ragnar Sigurd Åkerlund. Det är Edvin August Sjödin som kör traktorn och harvar på Pehr Pers läggda i Edsta. Traktorn är en Ferguson TE20 som .....

Månadens
bild juni

Bild nr 11935. Vy över herrgården i Lögdö och den berömda parken som helt förstördes i vårfloden 1919 och aldrig återuppbyggdes. Observera att parken ligger med vatten på båda sidor.....
Månadens bild juli. Bild nr 11543. När bilar och snabba transporter var en sällsynthet fick man bada där man kunde. På bilden är det tre familjer i Frötuna och Skälljom som gått ned till Ljustorpsån för att bada en sommardag....
Månadens bild augusti Bild nr 11938. Interiör från maskinsalen i Lagfors kraftstation. Kraftstationen byggdes för skogsbolagens egna behov och var klar ca 1917. På turbinhuset kan man läsa årtalet 1916. Fallhöjden var blott 14 meter och generatoreffekten 300kVA, dvs väsentligt mindre än ...
År 2016
Månadens
bild januari
Bild nr 12014. Bilden har titeln "Ljustorps skolorkester" och ingår i samlingen Söråkersbilder som Söråkers bibliotek har. Bilden är tagen 1956/57.
Månadens
bild
februari
Den första motorcykelutflykten med finklädda personer. Man har åkt från Tunbodarna till nya bron över Ljustorpsån vid Stavreviken
Månadens
bild mars

Musik i skoglig omgivning på Edstamon
med bl a repslagare PA Björklund

Månadens
bild april
Sex spelmän leder ett tåg med bröllops-gäster vid Ljustorps kyrka år 1961.

Det finns en översikt av månadens bild där endast bilderna utan text visas.

Kontakta Ljustorps Hembygdsförening

Tillbaka till första sidan

Copyright © 2007-2016 Ljustorps Hembygdsförening

Uppdaterad 20160507